NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Ledelsen har ordet:

Oljeformue

Norge sakker akterut på tabellen over verdens mest konkurransedyktige land. Finland står på topp. Vi er nå nummer 20, ned fra 14.plass i 1998. For ordens skyld, i disse olympiske tider, dette dreier seg ikke om idrett, men om et konkurransedyktig næringsliv. Kunnige folk er redd for at bruk av vår oljeformue for å bevilge oss bort fra problemene, enten det er helsevesenet eller avgiftsnivå, vil forsterke den nåværende tendens. Lønninger og priser vil øke, og dermed svekke bedriftenes muligheter til å få solgt sine produkter. Men pengesekken ser nå ut til å bli åpnet, og nå stiller de gode formål seg i køen for å få sin del.

Med dette trekkes en kølapp på vegne av forskning og utdanning. Egentlig burde det ikke være nødvendig. Å bruke penger for å øke kvaliteten på forskning og utdanning lindrer ikke bare smerte i øyeblikket, men skaper også verdier for fremtiden. Beregninger som er gjort, viser at investering i forskning gir en avkastning på minst 50 prosent. Bedring av befolkningens kompetanse vil også være et hovedbidrag for å øke konkurranseevnen. Mange frykter utenlandsk oppkjøp av norske bedrifter, eller at norske bedrifter øker sin aktivitet i utlandet. Så lenge vi har den beste kompetanse i Norge, har vi lite å frykte. Da vil det være interessant for bedriftene å være her, norskeide eller ikke. Dessuten dreier det seg ikke bare om økonomi og næringsliv. Vi har mye å bidra med i verdenssamfunnet, ikke minst når det gjelder sosiale forhold og organisering av arbeid.

Vi vet at vi ligger langt under OECD-gjennomsnittet i satsing på forskning. Vi har hatt en voldsom økning både i antall studenter og i antall uteksaminerte siden 1980-årene. Men ressursene pr. student og antall lærere i forhold til studenttallet har gått kraftig ned. Dette må snus. Vi har ingen unnskyldning for ikke å legge verdens beste ressursgrunnlag for vår forskning og utdanning. Det vil også gjøre oss attraktive i en global konkurranse om studenter og lærere. For øyeblikket har vi oljen og inntektene av den. La oss investere dem i det som gir mest utbytte på lang sikt; i kunnskapsoppbygging og kunnskapsspredning.

På et næringslivsseminar i Oslo i forrige uke sa Kristin Halvorsen at det er ingen som går i protesttog for utdanning og forskning. Kanskje burde vi det. Studenter og ansatte ved våre universiteter og høgskoler utgjør til sammen rundt 200 000 mennesker. Det er mange stemmer, det!


Rektor NTNU