NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Vil ha 50 mill. til data

NTNU trenger 50 millioner kroner i strakstiltak og en radikal økning av driftsmidlene for å utdanne nok dataingeniører, mener utvalg. For å møte behovene planlegges nå et nytt IKT-bygg på Gløshaugen.

Et utvalg som har vurdert linjene for Datateknikk og Kommunikasjonsteknologi ved NTNU, konkluderer med at dette er de eneste norske studieretningene på fagfeltet, som kan hevde seg på et internasjonalt nivå. Men utvalget mener at utdanningskapasiteten er altfor lav og foreslår følgende strakstiltak:

  • 20 millioner kroner for å løse akutte romproblemer.
  • 30 millioner kroner til nytt utstyr.
  • 10 millioner kroner ekstra per år til driftsmidler.
  • Økt lønn til faste stillinger og stipendiater.

Nytt bygg planlegges.
I en kommentar til ønskelista forteller rektor Emil Spjøtvoll at han nå arbeider med å skaffe finansiering til et nytt bygg som blir liggende mellom de tidligere fysikkbygningene på Gløshaugen. Prosjektet vil trolig bli realisert med støtte fra næringslivet. Rektor peker videre på at NTNU har fått en del midler til nytt utstyr, selv om det er et godt stykke igjen til 30 mill.

- Når det gjelder mer substansielle løft for utdanning og forskning innen IKT, har jeg mest tro på at næringen går i spissen, sier rektor.

Best i landet.
Utvalget bestod av både eksterne og interne medlemmer og ble ledet av Ingvild Myhre, direktør ved Telenor Mobil. Nå foreligger en innstilling hvor det vises til at Norge har en skrikende mangel på spisskompetanse innen IKT. Den hevder at linjene for datateknikk og kommunikasjonsteknologi er de eneste her i landet som har god nok utdanning på fagfeltet og at utdanningskapasitet og forskning må økes radikalt. Det understrekes at en volumøkning må gjennomføres under forutsetning av at den faglige kvaliteten blir opprettholdt.

"Uten at akutte problemer ved de involverte instituttene blir løst, vil det være uinteressant å drøfte en volumøkning. NTNUs faglige personale må bli fritatt for å argumentere ytterligere for påviste og dokumenterte behov. Politiske myndigheter og brukere i næringsliv og forvaltning må stå sammen om ansvaret for at rammevilkårene bedres," mener utvalget.

Ubegrenset behov.
Ett av utvalgets medlemmer, Eirik Næss-Ulseth, er styremedlem i en rekke bedrifter og forteller at han føler mangelen på norsk data-ekspertise på kroppen.

- Det er mange på markedet og vi har god dekning innenfor "enkle" datatjenester, som for eksempel design og bygging av internett, sier Næss-Ulseth. - Vi har imidlertid en kritisk mangel på dyperegående datakompetanse. På folk som forstår hvordan datasystemene fungerer og som kan både anvende, utvikle og vedlikeholde dem.

Han viser til at oppbygging av gode datatjenester er komplisert og svært krevende.

- Både det offentlige og private næringsliv har erfart at valg av gale løsninger blir forferdelig kostbart.

Av Synnøve Ressem