NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

- NTNU har det beste programvaretilbudet!

Ingen grunn til piratkopiering

Framtidas håndverk: Adobe Photoshop er industristandard når det gjelder bearbeiding av elektroniske bilder. Den som behersker Photoshop til fulle, vil være en etterspurt håndverker i årene som kommer.

NTNU har det beste programvaretilbudet til sine studenter og ansatte av de norske lærestedene. Det er vår egen IT-seksjon som er ubeskjeden nok til å hevde dette.

De fleste av de programproduktene du trenger for å kunne drive effektiv databehandling, er gratis tilgjengelige eller kan kjøpes svært rimelig. Vi presiserer derfor at det ikke er noen grunn til ulovlig kopiering av programvare. Piratkopiering av programvare er tyveri, og som sådan straffbart. Vi ber derfor innstendig om at studenter og ansatte ved NTNU holder sin sti ren på dette feltet.

Det er i hovedsak tre typer avtaler NTNU har inngått for anskaffelse av programvare:

  • såkalt sitelisens, som gir et ubegrenset antall lisenser,
  • volumavtale, som betyr at et visst antall lisenser er innkjøpt,
  • rabattavtale, som betyr redusert pris ved direkte kjøp fra forhandler.

For de fleste programmene dekker lisensen NTNU har inngått, også installasjon på en hjemmemaskin.

En oversikt over NTNUs programvaretilbud finner du på nettadressen http://www.ntnu.no/itea.info/programvare/progtilbud.html. For hvert program er det en nettside som beskriver programmet og avtalen NTNU har for programmet.

For mange av sitelisensene NTNU har inngått, dekker avtalen også installasjon på studentenes egne maskiner i studietiden. For en oversikt over dette tilbudet, se http://www.ntnu.no/itea.info/programvare/progtilb-stud.html.

Slik skaffer du deg programmer
IT-seksjonen får regelmessig tilsendt nye versjoner av programvare det er inngått ,avtale for, bl.a. Microsofts produkter. Disse distribueres via serveren Progdist (Diamant) på nettet. Det er tre programkataloger på serveren: FRI, CAMPUS og BETAL.

Alle med brukerkonto på NTNUs sentrale innloggingstjeneste (NTNU-A) kan vederlagsfritt hente og installere program fra katalogene FRI og CAMPUS. Tilgang til BETAL er det bare lokale IT-ansvarlige som har, og ansatte skaffer seg programvare fra denne katalogen gjennom disse. Studenter får låne CD’er ved Orakeltjenesten på Gløshaugen eller Dragvoll.

Ansatte kan også, hvis det er ønskelig, låne CD-plater med programvare hos ITEA/DESK, kontaktperson Brynjulf Mauring (tlf 94788).

Microsofts viktigste produkter, Windows og Word, kan med visse forbehold hentes inn vederlagsfritt for ansatte. Studenter kan kjøpe en Office-pakke til hjemmebruk, for eksempel hos Tapir Multimedia. Pakken inneholder Excel, Word, PowerPoint og Access. Prisen er 1375 kroner. Det må søkes til Microsoft, og studentstatus må dokumenteres. Prosessen tar nærmere tre uker, men innsparingen er ca 5000-6000 kroner, så det er bryet verdt å vente. Avtalen med Microsoft finner du på nettadressen http://www.ntnu.no/itea.info/bestemmelser/select.html.

Andre viktige leverandører av programvare er Adobe og Macromedia, og NTNU har gunstige avtaler for ansatte med begge. Macromedia leverer multimedia verktøy, bl.a. web-editor. Adobe har bl.a. Photoshop, PageMaker og FrameMaker i sin portefølje. Avtalen med Adobe innebærer for eksempel at Photoshop kan kjøpes til en pris av 915 kroner pluss mva, mens ordinær utsalgspris er ca ti ganger høyere. Dokumentasjon er ikke inkludert i denne spesialprisen, men den kan du få ved å legge til 675 kroner.

Et alternativ til Photoshop er Corel PhotoPaint, som både studenter og ansatte kan installere vederlagsfritt. FrameMaker versjon 5.5.6 er også vederlagsfritt tilgjengelig, mens det må betales for nyeste versjon. Tilbudet fra Adobe er nærmere beskrevet på http://www.ntnu.no/itea.info/programvare/adobe_elp.html.

Av Arne Asphjell