NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Lykke-fond

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fikk nylig overrakt en gave på én million kroner av kjøpmann Trond Lykke, på vegne av selskapet I.K. Lykke. Pengene skal danne et fond, I.K. Lykkes fond. Avkastningen vil i første rekke gå som en oppmuntring til lovende hovedfagsstudenter og helt unge forskere som ikke mottar støtte eller stipend fra annet hold.
Også i 1999 overrakte Lykke en gave på én million kroner, med avkastning til vitenskapelige priser til unge forskere.

Ny CD fra Knaus

Vesentlige deler av repertoaret fra Knauskorets forestilling "Faking Movies" kommer nå ut på CD. Produsent for albumet har vært Roger Valstad. "Men prikken over ien var det nesten Knauskoret som satte, med sin egenarrangerte film-musikk-kavalkade. Imponerende sang, formidling og show", sa NRK Kulturnytts medarbeider da korets forestilling ble omtalt i oktober i fjor.

Unge Forskere

Forbundet Unge Forskere i Trondheim og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU, skal i fellesskap organisere en konkurranse for elever ved videregående skoler. Deltakerne konkurrerer i problemløsning innen tre ulike områder - matematikk, fysikk og programmering. Svarene skal leveres via e-post. I løpet av et skoleår blir det publisert seks problemsett, tre per semester. Hvert problemsett inneholder ni oppgaver, tre i hvert av de tre områdene. Problemsettene blir publisert på Unge Forskeres websted minst en måned før innleverings-fristen går ut.