NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Kenneth Aar

 
- Unngå tempotap

- Politiet har behov for å få fatt i disse opplysningene raskt, sier førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i Økokrim.

Sunde kjenner ikke til NTNU-saken personlig, men sier det er helt nødvendig for politiets etterforskere å unngå unødvendig bruk av tid og arbeid på å måtte innhente særskilt tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

- Det kan raskt gå et par dager med til dette, og det er både unødig og sinkende i vårt arbeid, sier hun.

Når IP-avlesning sammenholdes med tidspunkt, gir dette forholdsvis sikker informasjon om bruker-identiteten som ligger bak. Derfor vil Økokrim at nettleverandøren skal være pliktig å oppgi denne informasjonen når politiet ber om det ? uten å måtte gå veien om rettslig pålegg, pluss samtykke fra Teletilsynet.

- Teletilsynet støtter vårt krav. Vi har dessuten fått medhold i to lagmannsretter - Borgating og Hålogaland - hvor de to aktuelle sakene var oppe til behandling, sier førstestatsadvokat Sunde.

Telenor Nextel ønsker imidlertid en prinsipiell rettslig beslutning i denne tvisten, og har anket den inn for Høyesterett. Tidspunkt for behandling er satt til syvende desember.


TORE OKSHOLEN


Les mer om denne saken:
-Personvern først