NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Kenneth Aar

 
- Samarbeid om Svartlamoen

NTNUs Tore Brantenberg var blant innlederne, i et nylig avholdt debattmøte om lokal medvirkning og byutvikling.

Svartlamoen og Lokal Agenda 21 var tema, og Brantenberg tok til orde for et nødvendig samarbeid mellom beboere, kommune og NTNU.

- Byen er mulighetenes miljø, med nærhet til arbeidsplasser, service, kulturtilbud og andre mennesker. Dette er først et spørsmål om økonomi, trafikk og sosiale forhold. Dernest også et spørsmål om et arkitektonisk problem. Det krever innsikt og økt bevissthet hos alle, både politikere og planleggere, samt byggfirma og beboere, sa Brantenberg. Han var videre opptatt av at inngrep i byen, må gjøres med hensyn til stedet ? samtidig som vår tid skal avsette sine fingeravtrykk i en historisk kontinuitet.

Vital bydel

Arkitekten, pedagogen og forfatteren Brantenberg mener Lademoen er en vital og dynamisk bydel, som i høy grad er urban.

- Den bør forbli urban, med rimelig tetthet som samsvarer med den eksisterende bebyggelsen, som vel og merke både består av småhus og leiegårder. Hvordan dette skal utformes, er etter hans mening en stor utfordring. Den bør være gjenstand for mange alternative utprøvinger, basert på planlegging mellom lokale krefter. Kort- og langsiktige perspektiver må til i samarbeidet og samspillet, sa han videre.

- Man må sette i gang et kommunalt samarbeid mellom beboerne og arkitektstudenter.

- Bare ord

Framtiden i Våre Hender og Svartlamoen Beboerforening inviterte til debattmøtet, tirsdag. Tema var hvorfor budskapet om lokal medvirkning og grønt demokrati bare er ord på et stykke papir. Hvem som skal legge premissene for den bærekraftige byutviklingen inn i neste årtusen, var det viktigste spørsmålet. Et femtitalls personer møtte for å overvære debatten ? der Brantenberg innledet, sammen med Fremtiden i Våre Hender og beboerforeningene fra Svartlamoen og Korsgata/ Singsakerbakken. Så debatterte kommunepolitikere og kommunens miljøavdeling mot hverandre, og svarte på spørsmål fra salen. NRK Sør-Trøndelags Øystein Syrstad ledet seansen.


BJØRN LØNNUM ANDREASSEN