Elektro-studenter gir marmorskulptur i gave

I løpet av høsten vil en tre og en halv meter høy skulptur i hvit marmor bli plassert i Elektrobygget på Gløshaugen. Skulpturen, som akkurat nå hugges ut i et italiensk steinbrudd, skal være en gave fra elektrostudentene som gikk ut fra NTH i 1962.

Initiativtakeren til gaven er forretningsmannen Kjell Hovik (60). Han kommer opprinnelig fra Namsos, men har nesten hele sitt yrkesaktive liv arbeidet i USA, hvor han har bygget opp flere bedrifter som produserer medisinsk teknisk utstyr. Minnene fra studieårene i Trondheim er så gode at han gjerne vil gi noe tilbake til byen og NTH.

Art Extravaganca

Ettersom han var godt kjent med den internasjonalt anerkjente billedkunstneren Márton Váró (56), oppstod ideen om å gi en skulptur i gave. Váró har atelier på området til University of California, Irvine. Han har smykket ut flere universiteter, museer og andre bygninger og har holdt utstillinger over hele verden.

Várós fremste kjennemerke er kubeformede skulpturer i en blanding av figurativ og non-figurativ stil. Skulpturen ved NTNU blir den største av denne type han noensinne har laget. Med en høyde på 3,5 meter og 2,1 meters bredde vil den vises godt i glassgården i Elektrobygget. Den 16. juni var kunstneren, arkitekt Per Knudsen som tegnet Elektrobygget, Kjell Hovik, professor Gunnar Stette ved Inst. for teleteknikk, som samarbeider nært med Hovik, og teknisk direktør Kjell Næsje fra NTNU på befaring og valgte ut stedet hvor skulpturen skal stå. Váró reiste tidlig i august til Italia hvor arbeidet med å hugge ut kubene i hvit carrara-marmor nå pågår. Hver av de 18 kubene som skulpturen skal bestå av, veier halvannet tonn. Etter planen skal skulpturen være på plass og klar for høytidelig avduking lørdag den 24. oktober.

Samme dag arrangerer Studentersamfundet festmøte i sakens anledning, der både Hovik og Váró deltar, sammen med en rekke andre kunstnere og kunstkritikere. Møtet har fått tittelen «Art Extravaganca», og arrangørene har også invitert den amerikanske professoren James H. Fallon, som vil snakke om hvordan hans forskning på anatomi og nevrobiologi kan bygge bro mellom kunsten og vitenskapen, spesielt når det gjelder fantasi, uttrykk, inspirasjon og skaperevne.

Teknisk direktør Kjell Næsje synes gaven er en fantastisk gest til NTNU. Verdien anslåes til nærmere to millioner kroner. Hovedsponsor er Kjell Hovik, men resten av 1962-kullet er også invitert til å bidra. Innen midten av juli hadde 20 bidrags-ytere tegnet seg.

Marmorskulpturen, som foreløpig er navnløs, vil trolig også bli benyttet som et ankerfeste for annen kontakt mellom Elektro-fakultetet og gamle studenter. Det er allerede bestemt at det under Uka neste høst skal holdes et prestisjefylt seminar i Elektrobygget, hvor man skal samle fremstående næringslivs-ledere og forskere fra hele verden, bl.a. med Nobelprisvinnere tilstede.


JAN ERIK KAARØ
forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt