­ Studenter er de beste formidlere!

Engasjerte studenter vil få fart i samfunnsdebatten og gjøre NTNU til «Formidlingsuniversitetet».

­ Det er noe feil med hele universitetskulturen. De ansatte tenker for lite formidling, og passiviteten sprer seg. Utenfor auditorienes vegger blomstrer studentenes kreativitet og engasjementet, mens innenfor virker så mange gamle bremsemekanismer. Resultatet er at kunnskapen ikke kommer ut, og at universitetet sykner hen!

Ovenstående kraftsalve kommer fra Trond Arne Undheim og Ketil Thorvik, begge hovedfagstudenter ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Nå vil de få fart i formidlingen og har opprettet «Rådet for samfunnsdebatt». Det teller foreløpig bare 10-15 medlemmer, men de to håper å gjøre rådet til et naturlig forum for engasjerte studenter. Som en god begynnelse arrangerer rådet både lørdagsmøte i Samfundet og kurspakke i formidling.

­ Vi vil gjøre NTNU til «For-midlingsuniversitetet», sier Undheim og Thorvik.

«Vi sier et rungende ja!»

Mediene selv etterlyser større utadrettet aktivitet i akademia, og ønsker seg nye og yngre røster i samfunnsdebatten. Dagbladets svar var derfor «Vi sier et rungende ja!» da Rådet for samfunns-debatt inviterte avisa som formidlingskursholder i Trondheim. Like entusiastiske svar fikk rådet fra Aftenposten, Adresseavisen og NRK.

I første halvdel av oktober arrangerer derfor rådet to kronikk-kurs, ett bakgrunn/fakta-kurs og ett radio/kåseri-kurs for ansatte og studenter ved NTNU - velvillig støttet av NTNUs formidlingsutvalg og informasjonsavdeling. Kursholderne er redaktører og redaksjonssjefer fra Aftenposten, Dagbladet, Adresse-avisen og NRK, og kursene tar sikte på at de fleste deltakerne skal få sine arbeider publisert.

­ Om kursene resulterer i 4-5 trykte kronikker, vil bare det bety en formidabel økning, påpeker Undheim og Thorvik. Mer om kursene finnes på nettadressen http://www.sv.ntnu.no/samfunnsdebatt/

Lørdagsmøtet i Studenter-samfundet den 12. september har fått tittelen «Samfunnsdebatt på tomgang?», og hit kommer distriktssjef Odd Ustad (NRK), politisk redaktør John O. Egeland (Dagbladet), Sten Helland (Geelmuyden.Kiese) og universitetsrektor Lucy Smith (UiO) som innledere.


LISA OLSTAD
forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt