NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 
Nyheter:

Den store nettportalkrigen
Seks nettsteder tilbyr spesialsydde "portaler" for studenter

Vi kaster bort studentenes tid
Universitetssystemet er ekstremt konservativt.

Siste rektorvalg i 2001?
Et styre med eksternt flertall som har ansvar for å ansette rektor, kan bli universitetets fremtidige styringsmodell.

Ugresset sprer seg på Ringve
Ringve botaniske hage forfaller. Driftstilskuddet blir lavere år for år, og nå spør hagens leder, Kjell Ivar Flatberg, om NTNU i det hele tatt vil ta seg råd til å drive denne grønne lungen.

Ett isotop-laboratorium stengt
Statens strålevern har saumfart alle laboratorier ved NTNU, hvor det anvendes radioaktive stoffer. En rekke forhold ble påtalt, men ingen av dem alvorlige.

Muggsopp-plager på retur
Det nye idrettssenteret på Dragvoll er nesten friskmeldt for muggsopp, men Pedagogisk institutt flytter tidligst tilbake ved juletider.

NTNU-ledere skal lære ledelse
I høst skal NTNUs administrative og faglige ledere på kurs for å lære å bli bedre ledere. Kursplanen spenner fra teorier om ulike samarbeidsformer til konfliktløsing, kommunikasjon og aktiv lytting.

Uklart om utenlandsstudenter får siv.ing.-tittel
Nemnda som godkjenner utenlandsk sivilingeniørutdanning og rett til bruk av tittelen sivilingeniør, ble nedlagt i 1997.

Byggeboomen ved NTNU fortsetter
Bygg 11 på Dragvoll står snart ferdig, og Bygg 12 og 14 kommer. Samtidig planlegges det et nytt undervisningsbygg på Gløshaugen.

 

Innblikk:

Stewart’s corner
Are you a bibliophage? (pronounced "fayj" at the end), if so, this means that you devour books and are a keen reader or bookworm.

Mennesket en mislykket art
Professor Eivind Røskaft vil gjerne få svar på spørsmålene om universets og livets opprinnelse - og meningen med det hele.

Doktorgrad for 13 000 kroner
"Obtain a prosperous future, money earning power, and the admiration of all".

Da Gløshaugen var verdens nordligste flyplass
Det er ett år siden Kong Haakon foretok den høytidelige åpning av Norges tekniske høgskole.

 

Debatt:

Redd for å fly
Ledelsen har ordet.

Hovedfagsoppgaver og åndsrettigheter
Behov for klarere regler om rettigheter til hovedfagsoppgaver, mener Per Carlsen.

Velfortjente blomster
Rett og slett skryt til dere for den nye registreringsordningen: Slutt på maset med terminaler.

Åpent brev til PLU
Nytt regelverk ved PLU er urettferdig, ulogisk og uforståelig, skriver Heidi Brøseth.

Mobbing på arbeidsplassen
Mobbing skjer like ofte blant høyt utdannede mennesker som ellers i samfunnet, skriver mobbeofferet "Espen".

Endring av karaktersystemet
Enkle karakterkoder gjør ikke Europa mer transparent og mobilt, mener Tore R. Jørgensen.

Universitetsdebatt - bare til innvortes bruk?
I lykkelige stunder tror jeg at vi har en ordentlig debatt om universitetets framtid i den norske offentligheten.

Reportasje:

Skrivingens Knoll og Tott
De forsker på skriving. De holder ustanselig skrivekurs, sammen og hver for seg.

Vår verden:

4500 nye NTNU-ere
I sin immatrikuleringstale til årets nye studenter roste rektor Emil Spjøtvoll tidligere studentkull som har gjort Trondheim til en studentby som er kjent for sitt gode og aktive miljø.

Sju vil bli studiedirektør ved NTNU
Tre kvinner og fire menn har søkt stillingen som studiedirektør ved NTNU.

Kaster vekk stresset
Mari A. Øyan (35), Konsulent ved Seksjon for studieservice, Gløshaugen

Notiser
NTNU Videre på flyttefot, Konkurranse om argumenter for NTNU, Postrutiner, Hvem har bestilt et biologitidsskrift?, Teknisk avdeling omorganisert

- NTNU har Norges beste PC-avtale
Telehuset selger PC-er til NTNU-ansatte og studenter med tap

Baksida
Pris til doktorgrad ved NTNU, Aperitif til nye studenter, Quart-stand opp i flammer, IT Fornebus logo ikke plagiat, Hybel på nett, Nytt YS-forbund, Real utsmykking, Vil åpne apotek,

Relikvier
Jeg har det liggende på loftet, innpakket i plast...

Professor Øyvin Skarstein til minne

Professor Arne Jensen til minne