NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Da Gløshaugen var verdens nordligste flyplass

Det er ett år siden Kong Haakon foretok den høytidelige åpning av Norges tekniske høgskole, to år siden Louis Blériot som førstemann fløy over over den engelske kanal og bare sju år siden brødrene Wright innledet den moderne flyvningens historie med "Flyer 1" på en sandstrand i North Carolina.


Dette bildet viser norsk flyhistorie. 2. oktober 1911 fanger fotograf Schrøder inn flyet til den svenske baron Cederström like etter at det har tatt av fra Gløshaugen. Den første flytur i midt-Norge er et faktum.

Kaster sitroner. På den åpne sletta bak Hovedbygningen har en stor menneskemengde samlet seg. Dagsposten og de andre Trondheimsavisene har i flere dager hatt store oppslag om flygerbaronen, og trikken kjører med røde vimpler for å markere oppvisningsdagen. Underoffisersskolen er utkommandert som bakkemannskap på den provisoriske flyplassen. Soldatenes viktigste oppgave er å holde igjen flyet når baronen starter motoren. På en gitt ordre slipper de, og dermed fyker det spinkle Blériot monoplanet "Nordstjernen" slingrende bortover gressletta, og stiger opp i lufta.

Flyturen varer i hele 20 minutter. Baronen flyr rundt Munkholmen, Domkirka og Kristiansten. Over festningen kaster han ned seks sitroner, etter eget utsagn for å demonstrere hvor virkningsfullt en flyvemaskin kan benyttes i krig for å sende bomber over fienden. Senere er det ikke alle tilskuere som er like begeistret for akkurat det innfallet. Seks år etter unionsoppløsningen tar mange militære det som en fornærmelse at en svenske tillater seg å bombardere en norsk befestning med flybåren frukt. Men det skal gå enda ett år før en gruppe norske offiserer får samlet inn penger til å kjøpe inn det første norske flyet. Merkelig nok er det mannskapet på Norges første undervannsbåt, "Kobben", som tar initiativet og sender ubåtens nestkommenderende til flyveropplæring i Tyskland.

Kavaler i skinndress. Men der og da, når Cederström lander på Gløshaugen lufthavn, blir han møtt av en jublende menneskemengde. Samme kveld arrangerer høgskolestudentene stort festmøte og høytidelige taler i Samfundet, med påfølgende fest for 75 personer i "Håndverkeren". Utpå natten underholder baronen selv forsamlingen med visesang og luttspill (!). Kl. 04 om morgenen blir svensken plassert i en hestevogn som studentene selv trekker til Britannia. Inn i hotellet blir Cederström og frue båret på gullstol.

Flyturen var en sensasjon i byen, men mange tilskuere var nok like fascinert av flygeren i hans tettsittende skinndrakt, som av flyet og flyturen. Ett år tidligere, høsten 1910, hadde baronen besøkt Kristiania og utført den første flyvning på norsk jord. Avisa Tidens Tegn beskrev den gang hans ankomst til hovedstaden slik: "Flyverbaronen, det er adelsmannen, sportsmannen og eventyreren på en gang. Og baronens utseende svarer til hans klingende tittel. Han er ulastelig kavalér og forfriskende freidig. At snitt og farve på hans klær er førsterangs...". Norgeshistoriens første flytur foregikk 14. oktober 1910 fra Etterstadsletta og ble bivånet av 30.000 tilskuere.

Første over Mjøsa. Året etter kommer baronen altså tilbake til Norge og foretar, i regi av avisa Tidens Tegn, oppvisninger tre steder. Han gjennomfører den første luftbårne krysning av Mjøsa fra Gjøvik til Hamar. I tillegg besøker han Bergen og altså Trondheim.

Cederströms flyvning over stiftsstaden ble for tusener av trondhjemmere det første møtet med en ny tidsepoke. Herfra gikk den flytekniske utvikling i et rasende tempo. Tre år etter turen over Trondheim foretok Tryggve Gran den første krysning av Nordsjøen. I likhet med Cederström sverget han også til fly fra den franske fabrikken Blériot. Samme år bryter første verdenskrig ut, og etter hvert får verden en anelse om hvilken militær betydning den nye oppfinnelsen kan få. Tiden for uskyldig sitronkasting var for alltid over. Men faktisk må vi vente til det siste krigsåret, 1918, før den første flytur mellom Kristiania og Trondheim blir gjennomført. Flygeren gikk riktignok tom for bensin slik at han måtte nødlande og overnatte i Ytre Rendal. Men dagen etter fortsatte han og kom trygt frem til Trondheim.

Mannen bak den historiske flyturen fra Gløshaugen i 1911, baron Carl Cederström, fikk i likhet med mange av sin aviatiker-kolleger fra pionertiden ikke noe langt liv. Flygerbaronen, som også regnes som Sveriges første flyger, styrtet og ble drept da han sommeren 1918 kom inn i et tåkebelte på en tur over Østersjøen fra Sverige til Finland.

Av Jan Erik Kaarø

Hovedkilder:

"På vingene over Norge", av Torleif Lindtveit og Gunnar Thoresen, Grøndahl 1980.

"Husker du..? Gamle trondhjemmere forteller", av Esther Nordmark, Strindheim Trykkeris forlag 1989.

"Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år", Nasjonalforlaget, 1935.