NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Uklart om utenlandsstudenter får siv.ing.-tittel

Nemnda som godkjenner utenlandsk sivilingeniørutdanning og rett til bruk av tittelen sivilingeniør, ble nedlagt i 1997. Samtidig opphevet nemnda alle generelle forhåndsgodkjenninger av utenlandsk utdanning som ga rett til bruk av tittelen.

Verken ny nemnd eller nye godkjenninger er på plass, og det skaper frustrasjoner hos både utenlandsstudenter og saksbehandlere ved NTNU.

Departementet tillot som en overgangsordning at etablert praksis på feltet skulle gjelde for alle som startet sine studier i utlandet senest høsten 1999. Nå er vi kommet til høsten 2000, og de som begynner sine ingeniørstudier i utlandet nå, har ingen garanti for at de får bruke sivilingeniørtittelen. Til tross for at det snart er gått tre år siden nemnda ble nedlagt, har departementet fortsatt ikke fått oppnevnt en ny nemnd. Dermed er både utenlandske sivilingeniørstudenter og Internasjonal seksjon ved NTNU, som skal gi råd til studenter og behandle søknader om bruk av sivilingeniørtittelen, kommet i en lei klemme.

- Det er verst for de som skal reise ut, sier saksbehandler Kjersti Møller ved Internasjonal seksjon. Men hun legger heller ikke skjul på at hun selv også er frustrert. De nye forskriftene på feltet er uklare, og det er vanskelig å vite hvilken praksis man skal legge seg på. Savnet av ei nemnd som kan gi faglig støtte i dette arbeidet er derfor stort.

Engelsk snarvei. En av hovedårsakene til at den gamle nemnda opphevet tidligere forhåndsgodkjenninger, er at det norske sivilingeniørstudiet ble utvidet fra 4.5 til 5 år. Dette gjorde det nødvendig å foreta en ny gjennomgang av utenlandske utdanninger sammenlignet med den norske.

Det var spesielt ingeniørutdanning fra England som kompliserte spørsmålet om godkjenning. Flere av de engelske, treårige Bachelor-utdanningene var forhåndsgodkjent, og i enkelte tilfeller var det faktisk mulig å skaffe seg adgang til å bruke norsk siv.ing-tittel etter bare tre års studier i England etter videregående skole. For ingeniørutdanninger fra England og USA, er det derfor grunn til å anta at i fremtiden så vil det stilles krav om en mastergrad for å kunne bruke norsk siv.ing-tittel.

Ny nemnd? Det er norske arbeidsgivere og utenlandsstudentenes organisasjon ANSA som i første rekke ønsker en godkjenningsordning. Arbeidsgiverne ønsker trygghet for at de som ansettes er på nivå med norske sivilingeniører, og kandidater fra utlandet mener det vil være lettere å få jobb i Norge når de kan fremlegge norsk siv.ing-tittel.

Ny nemnd kan komme i løpet av høsten, opplyser KUF.

Av Arne Asphjell