NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Brukerne av Idrettssenteret avventer ny rapport: Muggsopp-plager på retur

Det nye idrettssenteret på Dragvoll er nesten friskmeldt for muggsopp, men Pedagogisk institutt flytter tidligst tilbake ved juletider.

Etter halvannet års drift ble leietakerne i Idrettssenteret evakuert i vår, etter at Sintef Unimed hadde påvist store konsentrasjoner av muggsopp i bygningen. Pedagogisk institutt og Institutt for sosialt arbeid fikk midlertidig tilhold på Rosenborg og Lade. I arbeidet for å løse sopp-problemet ble bl.a. Norsk byggforskningsinstitutt koblet inn. I juni gjorde Sintef Unimed en ny undersøkelse og fant ingen ny muggsoppdannelse. De konkluderte imidlertid med at innelufta fortsatt kan ha små konsentrasjoner av soppsporer som kan gi utslag hos svært følsomme allergikere. Fakultetsdirektør Petter Wiig finner det derfor ikke tilrådelig å ta i bruk de fraflyttede lokalene denne høsten. Han avventer en ny rapport fra Sintef Unimed og en entydig friskmelding av bygningen. En ny undersøkelse skal gjennomføres med det første. - Men selv om den er positiv vil vi ikke flytte midt i semesteret men vente til jul, sier Wiig.

Bygg I på Dragvoll har også hatt muggsopp-problemer etter en vannlekkasje fra taket i fjor sommer. Fire kontorer ble avstengt på nivå V. Sintef Unimed har også vært koblet inn i dette tilfellet. Vedlikeholdssjef Kåre Langøy ved Teknisk avdeling regner med at kontorene kan tas i bruk igjen med det aller første.


Pedagoger i eksil

Soppflyktningene fra Idrettssenteret har mye godt å si om "mottaksstasjonen" på Rosenborg. Men god plass i idylliske omgivelser oppveier ikke følelsen av isolasjon og mangel på infrastruktur.

Pedagogisk institutt har holdt til i G-paviljongen på Rosenborg siden påske og har begynt å venne seg til forholdene. Verneombud Unni Selmer framhever at det har vært lett å trives i de nye omgivelsene. Kontorene er ikke av de største, men til gjengjeld lyse og luftige. Store og frodige grøntområder inviterer til utendørslunsj når været tillater det.

- I det store og hele har vi fått det bra her, sier Selmer og legger vekt på at hele instituttet får sitte samlet og at det er rikelig med undervisningslokaler og lesesalplasser. Til sammen har instituttet 1 200 studenter. - Men det aller viktigste er selvfølgelig at her holder vi oss friske.

18 av 30 ble syke. Instituttet flyttet fra Lade til Idrettssenteret i desember 1998. Etter kort tid i de nye lokalene begynte folk å bli syke. Etter hvert hadde 18 personer av en stab på 30 helseproblemer som ble relatert til inneklimaet. - I starten trodde vi plagene kom av svevestøv og avgassing. Da situasjonen bare ble verre, måtte vi begynne å lete etter andre årsaker. HMS-seksjonen ble trukket inn på et tidlig stadium. Vi hadde en veldig åpen og grei kommunikasjon med dem, Samskipnaden som eier bygningen, fakultetet og Sintef Unimed. Da det ble påvist muggsopp i bygget, var det med en gang klart at vi måtte flytte ut, forteller Selmer.

Savner biblioteket. Livet i eksil byr også på åpenbare problemer. - Det verste er mangelen på infrastruktur, innskyter professor Gunn Imsen. - Vi mangler både butikker og bibliotek. Det siste er et merkbart savn for oss som jobber på prosjekter som er avhengig av daglige bibliotektjenester. Mye tid og energi går med til å reise fram og tilbake til Dragvoll.

Idrettsvitenskapelig institutt og Institutt for sosialt arbeid holder fortsatt stand i Idrettssenteret.

Av Synnøve Ressem