NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

NTNU-ledere skal lære ledelse

I høst skal NTNUs administrative og faglige ledere på kurs for å lære å bli bedre ledere. Kursplanen spenner fra teorier om ulike samarbeidsformer til konfliktløsing, kommunikasjon og aktiv lytting.


Dette er staben som skal profesjonalisere NTNU-lederne: F.v. Monica Rolfsen, Tore Nilssen, Kirsti Schei, Johan Elvemo og Lisbeth Øyum.
Foto: Gorm Kallestad

Kursopplegget er utviklet internt ved NTNU, i samarbeid med Ny Praksis, Sintef. Rådgiver Kirsti Schei ved OU-avdelingen er prosjektleder, mens professor Morten Levin har det faglige ansvaret. Schei har en fersk mastergrad i Public Administration der temaet nettopp var lederutvikling i akademia, fra administrering til lederskap. Hun legger vekt på at ledelsen ved NTNU må skapes og utformes av de som jobber her og at det ikke finnes noen fasit for hva som er god ledelse.

- Deltakerne må selv utvikle et felles grunnlag og en felles forståelse for det gode lederskap. Målet er å utvikle bedre og tryggere ledere som i fellesskap er med på å fremme en god ledelseskultur. Hun legger til at kursprogrammet er forankret i Orgut-prosessen og kollegievedtak om lederutvikling ved NTNU.

Målgruppa er instituttledere, dekaner, fakultetsdirektører og stabsdirektører. Deltakerne skal arbeide i grupper som tar utgangspunkt i den enkeltes konkrete ledersituasjon og egenerfaring. De skal få trening i teknikker og metoder for å håndtere lederrollen, som for eksempel gruppedynamikk, tidsplanlegging, konflikthåndtering og aktiv lytting. Veilederne kommer fra Ny Praksis, Sintef, som har spesialkompetanse innen organisasjons- og arbeidlivsfag. Ny Praksis har sitt utspring fra IFIM.

Av Synnøve Ressem