NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Siste rektorvalg i 2001?

Et styre med eksternt flertall som har ansvar for å ansette rektor, kan bli universitetets fremtidige styringsmodell.

Universitetsledelsen har vært på Bårdshaug for å diskutere Mjøs-utvalgets innstilling. Det mest brennbare spørsmålet var forslaget til framtidig ledelse og styring av universitetene. Flertallet i utvalget foreslår at universitetene i fremtiden blir "særlovsselskaper med begrenset ansvar" (som Posten og NSB), ikke forvaltningsorgan som i dag. I praksis kan dette bety at universitetet får et styre med eksternt flertall, og at styret ansetter rektor. Hvis Mjøs-modellen gjennomføres, kan neste års rektorvalg ved NTNU bli det siste.

En slik modell vil innebære at universitetet får en friere stilling i forhold til departementet, og en mer enhetlig ledelse med rektor som øverste leder både faglig og administrativt.

I den nye modellen er det gjort plass for et faglig kollegium som skal ha et særskilt ansvar for faglige spørsmål - en tilnærmet videreføring av dagens dekanmøte.

Universitetets høringsuttalelse til Mjøs-utvalget skal avgis i begynnelsen av oktober og et ekstraordinært kollegiemøte om saken er berammet til 3. oktober.