NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Pris til doktorgrad ved NTNU

Dr.ing. Are Kristiansen er tildelt "Prix Braconnot 1999" av The European Chitin Society for sin doktorgradsavhandling "Specific interactions of chitosans with lysozyme and wheat germ agglutinin" (NTNU 1998:14). Prispremien er på ECU 1000. Avhandlingen ble forsvart i 1998. Kristiansen er nå forsker i Pronova Biomedical as i Oslo. Veiledere ved NTNUs Institutt for bioteknologi var professor Hans Grasdalen (hovedveileder) og forsker Kjell M. Vårum.

Aperitif til nye studenter

Med lysende orange innpakning og et lekkert dandert eple skulle årets Aperitif ha gode muligheter for å skille seg ut i informasjonsjungelen. Vi snakker selvfølgelig om informasjonsguiden for nye studenter ved NTNU. Magasinet er som vanlig spekket med nyttig informasjon og løst og fast om hva Trondheim og NTNU kan tilby studentene. Aperitif er et samarbeidsprosjekt mellom Studentsamskipnaden og Studieavdelinga ved NTNU.

Nettadressen er http://www.ntnu.no/aperitif/


Aperitif: Det du trenger å vite om studentlivet ved NTNU, samlet mellom to permer.

Quart-stand opp i flammer

Under Quart-festivalen i Kristiansand i sommer ble NTNUs rekrutteringsstand påtent. Skadene ble så omfattende at prosjektet måtte avsluttes. Datautstyret på standen ble helt ødelagt, mens et par modeller som var utlånt fra Vitensenteret, unnslapp flammene. Vitner observerte en person ved standen like før den ble antent, men ingen ble pågrepet. - Vi regner ikke med at politiet klarer å oppklare saken, sier Sissel Arctander som er en av studentene som betjente standen. Datautstyret som brant opp, var innleid, og brannen koster universitetet 12 000 kroner.

Etter brannen stod bare skjelettet igjen av NTNU-standen som ble satt opp under Quart-festivalen for å rekruttere nye studenter.

IT Fornebus logo ikke plagiat

Den som har kontakt med IT Fornebu, vil ha registrert at selskapet har skaffet seg en logo i kategorien "runding i firkant". Noen NTNU-ansatte har stilt spørsmålet om dette er å betrakte som plagiat av NTNU-logoen. Bruno Oldani, mannen som har opphavsretten til NTNUs logo, har vurdert saken, men kommet til at det ikke er snakk om plagiat. - Vi kan medgi at visse detaljer er sammenlignbare, men mener for øvrig at "hovedgrepet" i designet for IT Fornebus logo er meget forskjellig fra NTNUs, skriver Oldani i et brev til NTNU. Han karakteriserer ellers IT Fornebus logoløsning som "dårlig".

Hybel på nett

I august kom HybelNett.no på verdensveven. Dette er en gratis tjeneste både til den som skal leie ut og til den som trenger et sted å bo. Initiativtakerne har målsetting om å bli landets største formidler av hybler og andre utleieobjekter. Som

en forsikring for at nettstedet har oppdaterte og gyldige annonser, blir annonsene slettet automatisk to uker etter innrykk. Adressen er www.hybelnett.no.

Nytt YS-forbund

150 delegater fra hele landet samlet seg i Trondheim den 1. juli og dannet YS-forbundet Flerfaglig FellesOrganisasjon (2Fo). Bak det nye forbundet står de tre tidligere forbundene ELF, LUHF og SL. 2fo vil ha rundt 14 000 medlemmer. De fleste er ansatt i statlig sektor, men store medlemsgrupper er også tilknyttet kommunal og privat sektor.

2fo vil fram til første ordinære landsmøte bli ledet av en trio bestående av forbundsleder Frank Sarnes, 1. nestleder Pål Arnesen og 2. nestleder Arvid Skåren.

Real utsmykking

Den som ikke har tid eller anledning til å oppsøke NTNUs nye realfagbygg for å ta en titt på utsmykkingene der, kan nå finne en erstatning på nettet. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg har nemlig egen hjemmeside (www.utsmykkingsfondet.no), og hver måned presenteres der en offentlig utsmykking. I sommer var temaet utsmykkingene i Realfagbygget. I juni var det Carl Nesjars og Arne Nordheims arbeider som ble presentert. I juli var det Gunnar H. Gundersens arbeider, og i august arbeidene til Jennifer Lloyd, Vibeke Slyngstad og Eirik Austlid.

Vil åpne apotek

Elefantapoteket søker om få leie lokaler til apotekdrift på Dragvoll og Gløshaugen. Apotekene er tenkt som filialer til Elefantapoteket på Lade. Arealbehovet anslås til minimum 75 kvadratmeter for hvert apotek. Leiesøknaden ligger i øyeblikket hos Teknisk avdeling, og en avgjørelse i saken vil tidligst bli fattet rundt nyttår.