NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

4 500 nye NTNU-ere

I sin immatrikuleringstale til årets nye studenter roste rektor Emil Spjøtvoll tidligere studentkull som har gjort Trondheim til en studentby som er kjent for sitt gode og aktive miljø.


Charlotte Hoskelsen (t.v.) og Øyunn Berg Angell er to venninner fra Finnsnes, som starter studier ved Samfunnsvitenskapelig fakultet. Øyunn har en grei oppsummering av hvorfor hun valgte Trondheim og NTNU som studiested: Ikke så langt nord som Tromsø, ikke så stort som Oslo, og ikke så vått som Bergen. Foto: Arne Asphjell

- Engasjer dere, var Spjøtvolls oppfordring til de nye studentene. - Bidra til at NTNU blir et enda bedre studiested.

Vel 3300 nye studenter var til stede ved immatrikuleringen. Nærmere 4900 studenter har fått løfte om opptak, og ca 4500 starter studiet i høst. Til sammen har NTNU vel 18 000 studenter.

Under immatrikuleringshøytideligheten i Idrettsbygget på Dragvoll ble professor Hans Petter Hildre, Inst. for maskinkonstruksjon, tildelt Sintefs pris for fremragende pedagogisk innsats for innføringen av problembasert læring ved instituttet.


Emeka Oguga fra Nigeria skal studere petroleumsteknologi ved NTNU. Han har en Bachelor-grad i dette emnet fra hjemlandet, og bygger nå ut sin utdannelse med en internasjonal Mastergrad fra NTNU. - Gjennom Statoils aktiviteter i Nigeria har Norge og norsk teknologi fått et godt rykte i mitt hjemland, forteller Oguga. Foto: Arne Asphjell