NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Kaster vekk stresset

Mari A. Øyan (35), Konsulent ved Seksjon for studieservice, Gløshaugen

Stresset? Mari A. Øyan anbefaler fem minutters Kast, Sleng og Flir! Foto: Mentz Indergaard

Seksjon for studieservice en formiddag etter studiestart: Mari og kollegene sjauer unna forefallende gjøremål og forbereder seg til invasjon. En snau halvtime etterpå er lokalet overfylt, og vi ser bare toppen av den lyse hårmanken til Mari. Stemmesurret er en blanding av ulike norske dialekter og innslag av utenlandsk. Ferske og ikke fullt så ferske studenter strømmer på, og vil ha gode råd, hjelp til å orientere seg og svar på det meste mellom himmel og jord...

Mari har jobbet ved Studieavdelingen på Gløshaugen siden november -97. Den første tida som sekretær for studiedirektøren, etter Orgut som konsulent ved Studieservice. En jobb hun stortrives med, til tross for underbemanning og lovlig stort arbeidspress i perioder.

Det er mange måter å avreagere på. Mari Øyan gjør det ved å kaste saker og ting. Det begynte med appelsinkasting(!) i hjemmet som barn. Stor moro for både Mari og lillebror, - hun ble rett og slett hektet på sporten og har fortsatt å dyrke den i sitt voksne liv. Appelsinene er imidlertid byttet ut med fancy amerikanskproduserte lekesaker, "aerobies" og "vortex". Hun har også innført "kastepauser" på jobben. Så sant anledningen byr seg, samles staben på plena utenfor Hovedbygget til fem minutter Kast, Sleng og Flir. Helsebot for både kropp og sjel!

Etter drøye tre kvarter er studentene igjen spredt for alle vinder, og vi får lokket en lettere svett og hektisk Mari med utendørs til et demonstrasjonskast for fotografen.

synnøve ressem

synnove.ressem@adm.ntnu.no