NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Sju vil bli studiedirektør ved NTNU

Tre kvinner og fire menn har søkt stillingen som studiedirektør ved NTNU.

Søkerne er:

  • Lone Sletbak Ramstad (38), rådgiver.
  • Geir Ivar Soleng (46), overingeniør.
  • Ove Gustafsson (53), høgskolelektor.
  • Arvid Lund (44), major.
  • Jon Walstad (52), kst. studiedirektør.
  • Vigdis Haugerud (48), instituttsjef.
  • Kjersti Fjørstad (38), kontorsjef.

Kollegiet skal etter planen vedta sin innstilling i midten av oktober.