NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

NTNU Videre på flyttefot

NTNU Videre har flyttet fra Hovedbygningen og inn i nye lokaler på Lerkendal. Det er ennå ikke bestemt hva som skal skje med Medierommet.

Studieavdelingens seksjon for fjernundervisning, etter- og viderutdanning, "NTNU videre", har flyttet fra Hovedbygningen på Gløshaugen til Valgrinda. Hensikten har vært å frigjøre plass til Økonomiavdelingen som skal ut fra Teknostallen. På Valgrinda disponerer seksjonen nye lokaler i bygget til Sintef teknologiledelse. Ny besøksadresse er S.P. Andersens vei 5.

Hva som skal gjøres med det avanserte Medierommet i andre etasje i Hovedbygningen, er ennå ikke bestemt, men muligheter for å sende videokonferanser skal det uansett fortsatt være i Hovedbygningen. Seksjonen arbeider med å legge om rutinene for gjennomføring av kurs og konferanser ved NTNU, blant annet ved å benytte det kommende intranettet.

- I tillegg har vi nå muligheten til å løsrive oss litt fra gamle tradisjoner og begynne å tenke nytt på hva slags etter- og videreutdanningsvirksomhet vi vil ha ved NTNU i fremtiden, sier seksjonssjef Jan Tore Gjendem.

Konkurranse om argumenter for NTNU

Studieavdelingen søker ambassadører.

Studieavdelingen utlyser en konkurranse blant studentene om gode argumenter for å studere ved NTNU (se kunngjøring på nettopp-sidene).

NTNU-studenter som presenterer NTNU til elever på videregående skoler i egne hjemmedistrikt, er Studieavdelingens viktigste virkemiddel for å rekruttere nye studenter. Samtidig søker Studieavdelingen etter 100 motiverte studenter til å spre det gode budskapet om NTNU og Trondheim som studentby nr.1. I tillegg til å besøke videregående skoler benyttes NTNU-studentene også som fotomodeller til bilder i brosjyrer, som verter på rekrutteringsmesser og utstillinger og som foredragsholdere ved besøk på NTNU. De utvalgte får lønn og samtidig fin erfaring med presentasjonsarbeid. Se skjema på www.ntnu.no/rekruttering

Postrutiner

NTNU endret sine postrutiner fra og med 5. juni. Postforsendelser vil heretter bli priset ut fra vekt. I den forbindelse henstiller Teknisk avdeling (TA) ansatte om å bruker B-post for å redusere omkostningene. TA minner videre om at de nye konvoluttene med påtrykt A eller B, samt frankopåtrykk, skal leveres inn i universitetets internpostsystem for å bli registrert som kilopost. Dersom disse konvoluttene blir lagt i ordinære postkasser rundt om i byen, vil NTNU bli belastet vanlig porto, pluss en straffeporto på ti proner per sending. De nye konvoluttene skal ikke benyttes som svarkonvolutter ved svarsendingsavtaler. De skal heller ikke brukes som internkonvolutter.

Hvem har bestilt et biologitidsskrift?

Med adresse NTNUs regnskapsseksjon ankommer et tidsskrift ved navn "Current Biology" og abonnementsnummer 00132755. Det er sikkert både bestilt og betalt av en person/fagmiljø ved NTNU, og Universitetsbibliotekets tidsskriftkoordinator, Svein Erik Paulsen, vil gjerne vite hvem som egentlig skal ha bladet.

Teknisk avdeling omorganisert

Teknisk avdeling har omorganisert og håper resultatet blir raskere saksbehandling, mindre byråkrati, større oversiktlighet og lettere tilgjengelighet.

To stabsfunksjoner er fjernet til fordel for en ren linjeorganisering med fem seksjoner som er direkte underlagt teknisk direktør. De nye seksjonene er: Personal og økonomi (ledes av seksjonssjef Svein Hugo Andersen), Eiendomsforvaltning (seksjonssjef Arne Rønning), Bygningstjenester og service (seksjonssjef er Jan Sæterhaug), Plan/ Rehabilitering/Utbygging (seksjonssjef Geir Nilsen) og Tekniske tjenester (seksjonssjef Kåre Langøy).

Tjenestene som tidligere lå under Vakt- og service-seksjonen er nå delt mellom Seksjon for bygningstjenester og Seksjon for tekniske tjenester. Sistnevnte har ansvaret for drift av AV-utstyr, alarmsystemer og ID-kort for kortlåssystemer. Vi merker oss også at de tidligere 17 vaktmesterområdene ved NTNU, nå er slått sammen til fem.