NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Velfortjente blomster

Rett og slett skryt til dere for den nye registreringsordningen: Slutt på maset med terminaler, og prakket med et dataprogram som ikke skjønner at en hovedfagsstudent ikke går opp til eksamen hver eneste høst og vår... Det har vært et tilbakevendende traume, dette med registringen, og nå har dere endelig tatt fatt i det. Til gjengjeld på en veldig bra måte: Dette virker profesjonelt. Man betaler sin semesteravgift, og er registrert... hipp hipp hurra!

Med hilsen en lettet og fornøyd hovedfagsstudent!