NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Åpent brev til PLU

Nytt regelverk ved PLU er urettferdig, ulogisk og uforståelig, skriver Heidi Brøseth.

I dette leserbrevet vil jeg gjerne peke på en del merkelige konsekvenser som omleggingen av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har ført med seg for enkelte studenter. Jeg har snakket med Program for lærerutdanning (PLU) flere ganger uten at vi har kunnet nærme oss hverandre noe særlig i forståelsen av hverandres problem. Jeg håper fremdeles at noen kan forklare meg hvorfor den løsningen PLU har valgt, er den beste løsningen for alle parter, også for studentene.

Tidligere var det slik at praktisk-pedagogisk utdannelse del 1(PPU1) bestod av 2 fagdidaktikkemner og en pedagogikk-del som ble kalt praktisk-pedagogisk teori (PPT1). PPT1 var 4 vekttall (VT), og bestod av diverse obligatoriske forelesninger, 1 uke praksis og en avsluttende eksamen. Studentene skrev også den gang en rapport i forbindelse med praksisen.

Nå er PPU1 blitt endret, og den forandringen som er mest synlig er kanskje at PPT1 er blitt 5 VT. Den obligatoriske praksisen i PPU1 er også blitt endret; 5 uker i dag mot 3 uker tidligere. Det har sikkert skjedd endringer i pensumlitteraturen også, noe som ikke er så uvanlig for et studium.

Nå kommer vi til sakens kjerne: Kan PLU kreve at studenter som har bestått eksamen i PPT1 (4VT) må ta store deler av PPT1 på nytt? Tydeligvis kan de det. Slik det er i dag, må en student som har tatt 1 fagdidaktikkemne og PPT1 før 1998, ta store deler av PPT1 på nytt. Dvs. studenten må være med på obligatoriske seminarer og lignende (ca. 30 timer), 5 uker i praksis samt observasjonsrapport og praksisrapport. Studentene slipper eksamen og noen forelesninger (ca. 35 timer).

Jeg har ringt og snakket med forskjellige mennesker ansatt ved PLU for å kanskje få en forklaring på dette. Det eneste de kan forsvare seg med, er "Slik er reglene!"

Vel, for de studentene det gjelder, er regelen urettferdig, ulogisk og uforståelig! Men PLU er jo ikke der for å høre på studentene. Jeg fikk beskjed om å skrive en klage hvis jeg følte for det, men at den ikke kom til å bli tatt til etterretning likevel. En hyggelig og demokratisk innstilling hos PLU…Men hvis PLU mot formodning skulle være interessert i å høre på hva studentene mener, så kan de kanskje ta seg tid til å lese følgende punkter:

Når en student har et vitnemål på at han har tatt en eksamen i et fag, så tror gjerne studenten at han har bestått dette faget. Hvis fakultetene begynte å kreve at studentene skulle gjøre arbeidet om igjen etter hvert som fagene og instituttene forandrer seg, kunne en student aldri være sikker på om hans studier var gyldige når han kom tilbake for å studere videre. Har du et vitnemål på at du har 4 VT i litteratur, kan ikke instituttet kreve at du skal lese all pensumlitteraturen på nytt, fordi det har kommet så mange nye romaner siden sist!

PLU har også brukt som begrunnelse at studenter som tok PPT1 når det var 4 VT, på en eller annen måte må kompensere for det ekstra vekttallet som har blitt lagt til. Det skal de gjøre ved å være med på ca. 30 timer forelesninger, 5 uker i praksis, skriving av praksisoppsummering og observasjonsrapport. Dette synes PLU kanskje er en passelig arbeidsmengde for 1 VT?

Studenten kan ikke være med på PPU2 med mindre han har fått godkjent praksisrapporten fra PPU1. Derfor er studenter med tidligere versjon av PPT1 nødt til å ta store deler av faget på nytt. Unntak fra denne regelen er studenter som har tatt hele PPU1. Grunnen til dette er at PLU kjører PPU2 etter gammel ordning siste gang våren 2001. Men en student som tar det siste fagdidaktikkemnet høst 2000, han kan ikke være med på den gamle ordninga. Fordi fagdidaktikken på del 1 kun kan tas basert på ny ordning. Skjønn det den som kan...

Da jeg snakket med noen fra PLU, kunne de trøste meg med at det var mange personer som befant seg i denne noe kinkige situasjonen. Ja, det gjør saken straks mye bedre. Er det ikke litt betenkelig at PLU tvinger mange studenter til å ta store deler av PPT1 på nytt, og dermed skape unødige lange ventelister for nye studenter som ønsker å komme inn på PPU?

Ja, dette var bare noen av de punktene jeg synes er kritikkverdige med den løsningen PLU har valgt. De kan jo selvfølgelig si at det er til studentens beste, og at det er viktig for å kvalitetssikre lærere, etc. Men hvis en student likevel skal gå videre med PPU2, så er det vel ingen fare for at studenten skal "snike seg unna", verken med hensyn til praksis eller til kunnskap i pedagogikk? En ting jeg husker fra mine studier ved PLU, er at motivasjonen hos elevene er veldig, veldig viktig. PLU kan kanskje tenke igjennom hvor motiverte studenter de får når de tvinger en gruppe studenter til å gjøre store deler av PPT1 på nytt...

Heidi Brøseth