NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Lånekassa - blodsugere?

- Driver dere med blodsugervirksomhet, når dere lar studentene betale så mye i gebyrer, rådgiver Øyvind Hartmann i Statens lånekasse?

- Det syns jeg ikke. Faktisk så er det ikke vi, men statskassen, som drar av gårde med gebyrinntektene.

- Men hadde det ikke vært mer rettferdig om man i det minste halverte purregebyret på 250 kroner, nå som tallet på betalingsterminer er fordoblet?

- Spørsmålet er hva som da kom til å skje med låntakernes betalingsvilje. Jeg tror det er grunn til å frykte at betraktelig flere kom til å være for sene med innbetalingene. Dessuten bør man heller rette fokus mot et annet forhold: Lånekassas rentemargin. Den er i dag på en prosent, mot en halv prosent i Husbanken, som det kan være naturlig å sammenlikne seg med. Dersom man fikk halvert vår rentemargin, ville det hatt klart større effekt på studentenes betalingsbyrde.

- Hvorfor er folk for sene med å betale - skyldes det dårlig økonomi, eller ren sløvhet?

- Begge deler. Mange er nok i en forbigående likviditetsklemme - de mangler penger akkurat nå, men senere kan det ha rettet seg opp igjen. Vi ser at det stort sett er ulike folk som er for sene med betalingen fra gang til gang. Det skulle altså ikke tyde på vedvarende pengeproblemer - men at man utsetter giroen fra oss, selv om det altså koster flere hundre kroner å gjøre det, sier Øyvind Hartmann.

Les også: 18 millioner - rett i kassa
Les også: - Høres helt vanvittig ut
Les også: - Ikke profitt