NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
NTNU «straffer» Akademikerne

Juni er vanligvis måneden uten minus på lønnsslippen. Så ikke i år, for den som er organisert i Norske Sivilingeniørers Forening. Årets «juni-slipp» kommer tilsmusset med en minuspost på rundt 1200 kroner, benevnt «AF-trekk 1/5-14/6-98». Fra dypet av min hukommelse (kontorskuff) trekker jeg frem et «flygeblad», datert 14.mai, der Universitetsdirektøren varsler «Tilbaketrekking av for mye utbetalt lønnstillegg til AF-medlemmer for perioden 01.05.-14.06.98». Notatet viser til en kjennelse fra Rikslønnsnemnda 13.oktober ifjor, der det fastsettes at den nye hovedlønnstabellen (A-tabellen) gjøres gjeldende for medlemmer av AF med virkning fra 15.06.98. Videre fremgår at NTNU har samlet lister fra «...fagforbundene som tilhørte AF pr. mai 1998, med oversikt over hvem som var medlemmer i perioden 01.05.98-14.06.98».

Nå er det visst ikke bare fra AF-forbundene man har samlet slike lister «til hjelp» for Lønnsseksjonen? Meg bekjent var mitt forbund NIF utmeldt av AF og vel etablert i den nye hovedsammenslutningen Akademikerne i god tid før mai 1998. Etter notatet fra direktøren å dømme, burde medlemmer av NIF derfor slippe å se «AF-trekk» i juni-lønna fra NTNU.

Et trekk på 1200 kroner i ferielønna betyr selvsagt verken økonomisk ruin eller torpederte ferieplaner. Man unner seg fortsatt smør på brødskiva og en kald pils i sommervarmen. For meg som NIF-medlem er det imidlertid lett provoserende å oppdage at NTNU gjør den reviderte A-tabellen gjeldende for sine uorganiserte arbeidstakere fra 01.05.98. Misforstå ikke! Jeg er tilhenger av organisasjonsfrihet. Det å være fagorganisert er og bør være en frivillig sak for universitetsansatte. Resultatene som oppnås i sentrale lønnsforhandlinger gjøres da også gjeldende for alle, både organisert og uorganisert. Denne praksis er grei nok. Noe annet ville være vanskelig. Derimot finner jeg det oppsiktsvekkende når man - som her - velger å begunstige de uorganiserte. Er dette et signal om at medlemskap i NIF, NAL, NITO, etc. er uønsket mellom ansatte ved NTNU? Jeg regner med at spørsmålet har bred interesse og imøteser derfor et svar fra ledelsen i dette forum. Hvorfor «straffe» Akademikerne med «AF-trekk»?

    
Jostein Grepstad
Institutt for fysikalsk elektronikk