NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Sløve studenter?

«Sløve norske studenter» sto det på forsida av Universitetsavisa 3. juni 1999.

Vi er flere forelesere ved HF-fakultetet ved NTNU, som ikke kjenner igjen det ensidige bildet som tegnes av våre studenter. Flere av oss kjenner oss rett og slett provoserte både over oppslaget og intervjuene. Her har flere av oss undervist studenter gjennom en årrekke på både grunn- og hovedfagsnivå, og sitter igjen med et bilde av engasjerte og reflekterte studenter, og ikke minst av studenter som stiller spørsmål! Poenget er vel at bildet er mer nyansert enn det Universitetsavisa har formidlet.

Jeg vil oppfordre Universitetsavisa til å gjennomføre en mer kritisk undersøkende journalistikk og til å stille kritiske spørsmål til sine innsamlede data. Ett spørsmål journalisten kunne ha stilt seg, var f.eks.: Kan noe av studentenes «sløvhet» ha med undervisningsformer å gjøre?
   

Førsteamanuensis
Marte E. Halse