«Her er NTNU»

Den som skal lage «den store forteljinga» om NTNU, gjer ikkje det ein gong for alle. Ein tidlegare rektor har sagt at ved NTNU er det 3200 tilsette med kvar si meining - og halvparten skifter meining heile tida. Dersom alle skulle få med sin versjon, måtte det trykkast mange variantar.

Om nokre dagar sender Informasjonsavdelinga ut det første forsøket på å presentere NTNU ved hjelp av ein ny, litt større brosjyre. Den heiter «Framover», men burde kanskje heller kallast «NTNU hittil», for NTNU forandrar seg dag for dag. Skribentane har hatt ein vanskeleg jobb, men håper at datostemplet ikkje går ut før vinteren kjem. Da må det det heilt sikkert lagast ein ny versjon.

Ei ny utgåve av Universitetsavisa har enda kortare levetid. Den skal vere dagsaktuell. Eit av dei fremste formåla for avisa er å stimulere til debatt. Frå og med dette nummeret har redaksjonen lagt om ein del av avissidene. Det er gjort bl.a. for å gi betre plass til meiningar, vurderingar og analyser av kva NTNU er og kva NTNU skal bli. Håpet er at mange vil bidra.

«Den store forteljinga» om NTNU må finne si form i mange fora.

K.K.


Folkeskikk?

På NTNUs datanett har en student lagt ut et bilde av en ung, uflidd mann som poserer halvnaken mot oss fra senga si. Det er ofte en ungdomsplage å vite hvor en skal gjøre av hendene sine, så den ene har han i trusa. Hybelen ellers har et absolutt post festum-preg. (Billedtekst: Bilde av meg.)

Det han ellers synes er maktpåliggende å få fortalt verdens nett-surfere ved hjelp av NTNUs dataanlegg, handler om sprit, hasj og sex. Han har lagt mye arbeid i å legge opp lenker til den helt spesielle fotoindustrien som har kjønnsorgan som hovedmotiv.

Kollegiet har ikke villet innføre strengere normer for studentenes vev-sider enn det loven setter som grense. Hvor grensen går, bør vurderes av lovkyndige. NTNU har bedt politiet se på stoffet, men de har ikke funnet å ville reagere.

Hva synes 18000 studenter? Er det noen voksne folk der ute?

K.K.


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt