Blir Aagård erstattet?

NTNUs likestillingsrådgiver tar ett års permisjon, og fortsatt vet ingen om det settes inn vikar.

Likestillingsrådgiver Ingunn Aagård reiser om ikke lenge til Stranda på Sunnmøre for å ha sommerferie og for å tiltre som ungdomsskolerektor. Hennes stilling ble tidligere i år gjort permanent etter en mer enn treårig forsøksperiode, men likevel er det ikke gjort noe for å finne vikar for kommende studieår. Det er heller slett ikke sikkert at dette vil skje. NTNU har innført stillingsstopp, og det må argumenteres godt for at det skal gis dispensasjon fra denne. Saken vil bli en av de første Vigdis Moe Skarstein må ta stilling til når hun inntar NTNUs direktørstol den 1. juli.

Prorektor bekymret

Det er mange som mener at argumenter finnes i hopetall for å holde stillingen besatt. Ved landets øvrige universiteter har man allerede uttrykt sin undring over at en såvidt viktig stilling kanskje blir stående tom et helt år. Kollegiet ved NTNU har drøftet saken, men ikke fattet noe klart vedtak. Noen mener at likestillingsrådgiverens funksjoner kan fylles av andre i administrasjonen og på fakultetsnivå, mens andre hevder at en rådgiver i halv stilling kunne være en akseptabel løsning.

NTNUs prorektor, Rigmor Austgulen, er ikke i tvil om at stillingen bør besettes så fort som mulig. - NTNU er, med sitt store innslag av teknologiske fag, i utgangspunktet den dårligste i klassen. I løpet av de siste årene har vi imidlertid på mange måter klart å bli et foregangsuniversitet, noe myndighetene også har uttrykt tilfredshet med. Hvis likestillingsrådgiverfunksjonen nå legges død, blir det mye tyngre å ta opp igjen dette arbeidet. Jeg tror ikke fagmiljøene er modne for å ta ansvaret selv, og håper at vi i det minste havner på en halv stilling, sier prorektor Rigmor Austgulen.

LISA OLSTAD


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt