«Historiske egenskaper»

At Ramberg som prosjektleder for «Jenter og data» i forrige UA forsvarer prosjektet, er forståelig og naturlig.

For å presisere: Det er ikke «Jenter og data» som sådan som er interessant, men det bakteppet av halvkvedete utsagn som synes å prege kjønnsforståelse i dagens samfunn. Et nylig eksempel er statsråd Hauglands angivelige utsagn om «menns grådighetskultur». Det overordnete målet bør være større faktisk innsikt i et åpenbart sensitivt tema, selv om debattantene kan risikere mer oppmerksomhet enn temaet.

Spørsmålet var altså om forskningsbasert kunnskap entydig tillegger en samfunnsgruppe verdibaserte egenskaper som fantasi, omsorg osv. Senter for kvinneforskning har gitt meg en del interessante referanser, men etter min oppfatning uten utvetydig empirisk verifikasjon av at verdibaserte egenskaper er fordelt etter kjønn.

Jeg er selvsagt klar over at min oppfatning av brosjyretekstens budskap ikke trenger være allmenngyldig, men jeg har dristet meg til å bruke den som et legitimt utgangspunkt for større innsikt gjennom debatt. Ved egen litteratursøking har jeg funnet at andre også har reflektert over mulig tendensiøse kjønnspolitiske argumenter i det offentlige rom. Den amerikanske filosofiprofessoren Christina Sommers behandler temaet med det jeg oppfatter som akademisk grundighet i boka «Who Stole Feminism?» fra 1994, jf bl.a. http://laissezfaire.org/fm6350.htm Litteratursøket har også ledet til Moire og Jessels bok «Brainsex» fra 1989, på norsk «Hjernen» (1992). Den sammenfatter forskning på kjønnsforskjeller, og i forordet sier professor i nevrofysiologi Per Andersen blant annet «...Siden de aller fleste hjernefunksjoner er like hos de to kjønn, ser jeg på ulikhetene som en variasjon over det samme tema.»

Den nevnte websiden nås via «Studieinformasjon»/«Jenter og data»/«Norges universiteter»/«datajenter»/«generell informasjon», men synes å mangle den eksplisitte markering som historisk materiale Ramberg viser til. Mitt utgangspunkt, og fortsatte verdistandpunkt, er at jeg oppfatter fantasi, kreativitet, omsorg og faglig respekt som typisk menneskelige egenskaper.

Mentz Indergaard


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt