NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Universitetenes ene stemme

Sammenslutningen for rektorer ved europeiske universiteter og høgskoler (CRE) har hatt møte i Trondheim. De ønsker å framstå som «universitetenes ene stemme i Europa».

President Kenneth Edwards fra Universitetet i Leicester påpekte at sammenslutningen CRE skal stå fram som én stemme i viktige saker som omhandler internasjonale universitetsspørsmål og være samfunnsmessig engasjert der universiteter er involvert.

Presidenten uttalte på pressekonferansen at viktige saker blant annet er å opprettholde universitetets autonomi og å motvirke tendenser til begrensede offentlige bevilgninger. Viktig er det også å jobbe for å opprettholde grunnforskningen og den forskningsbaserte undervisningen.

Universitetets forskning faller utenfor forskningsprogrammer som EU støtter, da de i første rekke gir bevilgninger til anvendt forskning. CRE jobber derfor opp mot EU for å få sterkere støtte for den nødvendige grunnforskningen.

Boikott

CRE har en «Academic Task Force» (ATF) som skal mobilisere støtte til universiteter som er skadet av krigsoperasjoner. ATF har vært involvert i utviklingen på Balkan, først i Bosnia-Herzegovina og Kroatia, og nå i Kosovo. I Pristina er det to universitet, ett albansk og ett serbisk. Ideen har vært å lage et etnisk blandet universitet, men den serbiske siden har ikke fulgt opp. Dette er et arbeid som CRE er med i, men som vil ta flere år.

For tiden boikotter organisasjonen de serbiske universitetene. Forklaringen er at de serbiske universitetene ikke får sin autonomi på grunn av lovgivningen av serbiske styresmakter. Det ble forsikret om at CRE likevel holder kontakt med de vitenskapelig tilsatte ved disse universitetene. Disse gir selv sin velsignelse til boikotten.


KAREN ANNE OKSTAD

Fysikerne møter ungdommen

Institutt for fysikk stiller seg til disposisjon for videregående skole.

Onsdag i neste uke undertegner Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk en intensjonsavtale med Strinda videregående skole. Til høsten blir en liknende avtale inngått med Katedralskolen. Avtalene skal gi fordeler for begge parter.

Fysikerne ved NTNU er ikke uvant med å gå ut i den virkelige verden, og vise hva de holder på med. Sist vi skrev om dem, sendte de levende forskere ut i grunnskolen for å overta en skoletime eller to. Til høsten skal elevene i videregående skole til pers.

Avtalen vil innebære at fysikklærerne ved de to Trondheimsskolene skal kunne komme på Gløshaugen for faglig og fagdidaktisk oppdatering - rett og slett et tilbud om etterutdanning. Den vil også innebære mottak av skoleelever, for eksempel ved å tilby hjelp til prosjektoppgaver i fysikk. Elevene, som går i 2. eller 3. klasse og allerede har valgt fysikk som fag, vil også få anledning til å delta i instituttets arbeid. På et senere tidspunkt kan det også bli aktuelt å henvende seg til førsteklassingene, de som ennå ikke har valgt fordypningsfag.

Institutt for fysikk regner på sin side med å høste fordeler av samarbeidet i form av studentrekruttering, så vel som at det selv vil lære mer om samarbeid med skolene.


LISA OLSTAD