NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Sommerpraksis ødelagt

Student Gro Klæboe (22) ble lovet toppjobb som koordinator for Sande Fastlandssamband. Dermed slapp hun å jakte mer etter praksisjobb i sommer. Men kort tid før hun skulle tiltre, ble stillingen trukket tilbake.

I mellomtiden har mulighetene for annet relevant praksis forsvunnet, mener hun. Sande Fastlandssamband beklager.

UTEN JOBB: Gro Klæboe ble lovet koordinatorjobb i Sande Fastlandssamband. Stillingen skulle vise seg ikke å finnes. Som plaster på såret fikk hun heller tilbud om å koordinere «Kong Arthur-spelet». - Ikke akkurat det jeg er utdannet til, sier hun - og står uten jobb.

Gro Klæboe studerer industriell økologi på Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Sande Næringslag skulle, etter det hun har erfart, plukke ut en student, til å koordinere bygging av ny bru.

- Den 28. april fikk jeg tilsendt en e-post der det sto om prosjektet. I denne meldingen ble jeg invitert til å søke. Jeg skjønte ikke helt hvem som sendte meldingen, det var ikke forklart. Dernest var oppdraget lite godt beskrevet. Det handlet om brubygging, det skjønte jeg. Men om jeg skulle jobbe administrativt, praktisk eller med finansiering, var helt uklart. Det sto de hadde flere konsulentrapporter, men intet om hvor langt arbeidet var kommet.

Klæboe sendte noen spørsmål for å oppklare. Samtidig nevnte hun litt om sin bakgrunn. - Det var ikke ment som en søknad. Derfor føltes det litt snodig når de svarte at jeg var innstilt på førsteplass til en koordinatorstilling. Det underlige var at jeg ikke hadde søkt, sier hun. Først da hun takket ja til innstillingen, ga hun mer formelle opplysningene om seg selv. - Etter noen dager fikk jeg melding om at de ville ha meg i åtte uker. Bare et formelt styrevedtak i Sande Fastlandssamband skulle avgjøre dato for første arbeidsdag.

Avslaget

18. mai kom e-posten som satte stopper for Klæboes relevante sommerjobb:

«Nytt tilbod, men på same stad og same opplegg... Styret i Sande Fastlandssamband hadde møte denne helga... Styreleiar Ove Rønnestad har gitt meg beskjed om å skrive til deg, om at styret ikkje kan ta imot tilbod om student i år..»

Klæboe synes dette var leit.
- Kjipt. Siden jeg var innstilt som nummer en, søkte jeg ikke andre sommerjobber. Derfor er jeg uten sommerjobb og penger foreløpig. Jeg trodde jobb som koordinator skulle bli den relevante sommerjobben i forhold til utdanningen min, sier hun oppgitt.

Botet med teaterspel

Til gjengjeld skulle Industristudent Klæboe kanskje få en annen jobb, med «samme opplegg».

Tilbudet var avklart med rådmann, kontorsjef, etatsleder, styringsgruppe og kulturkonsulenten i Sande Kommune. - Sande Næringslag ville gjøre hva de kunne for å skaffe meg jobb. Det virket som de mente hele den to uker lange korrespondansens utfall var pinlig. Derfor hadde de kontaktet kommunen, for å finne jobb til meg. De prøvde vist å rydde opp, eller skal jeg si - bygg bro over det pinlige gapet.

- Med kortere varighet og et sted utenfor sidelinjen for industriell økologi, ble jeg tilbydd jobb i «Kong Arthur-spelet». Det manglet prosjektleder, het det: «Dersom det er av interesse har vi eit kommunalt prosjekt «Kong Arthur-spelet» som manglar prosjektleiar... Alt må koordinerast og settast i drift... ».

- Uansett hadde Sande Kommune jobb til meg. Med formell godkjenning fra et annet offentlig næringsråd, ville engasjementet til og med bli like langt som det jeg hadde fått først, avslutter hun.


BJØRN LØNNUM ANDREASSEN (TEKST OG FOTO)