NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Nyheter:

- Redde studenter utsatt for press fra veileder I følge leder ved Idrettsvitenskapelig institutt, professor Rolf P. Ingvaldsen, er hovedfagsstudenter blitt presset til å oppgi veilederen sin som førsteforfatter på egne arbeider. Universitetsledelsen ble informert om dette for to år siden, sier Ingvaldsen i dag

Norske musikkstudenter: Halvparten har alvorlig Sceneskrekk Annenhver norsk musikkstudent har så stor prestasjonsangst at han eller hun trenger profesjonell hjelp til å komme over den. Det viser en pilotstudie som er gjort ved Psykologisk institutt, NTNU. Sceneskrekk-problemene er størst blant kvinner, og det ser ikke ut til at man «vokser» dem av seg.

Sommerens store thriller Får vi i det hele tatt feriepengene våre før vi går ut i ferie denne sommeren? Og blir det i så fall den 16. juni, slik først lovet - eller den 20., slik ryktene fra Teknostallen vil ha det til idet Universitetsavisa går i trykken?

Som folk flest Den moderne student er som «folk flest»: mer opptatt av sitt eget velbefinnende enn av uegennyttig innsats for gode saker.

 

Dårlig på nett NTNU, teknologiens høyborg, må se seg slått av en rekke andre universiteter når det gjelder undervisningstilbud på nettet.

Færre klikk I september må vi lære oss nye nettkunster. Da skal NTNUs nye intranett være på plass. Ønsket om mindre papir, bedre kommunikasjon og færre tastetrykk ligger bak satsingen.

Sommerpraksis

En NTNU-student i industriell økologi ble nærmest headhuntet til en sommerjobb som ikke fantes.

 

Universitetenes ene stemme Sammenslutningen for rektorer ved europeiske universiteter og høgskoler (CRE) har hatt møte i Trondheim. De ønsker å framstå som «universitetenes ene stemme i Europa».

Innspill:

Y-philes: Hvilket? - Realfagbygg? Hvilket realfagbygg? spør vår Y-philes-skribent. Han ser ingenting ved bygget som tyder på at det bedrives realfaglig virksomhet der inne.

Replikk: Noen tanker halvveis i kollegieperioden Kollegiet behandlet K-sak 178 den 14. juni. Den dreier seg om ansattes rett til å ta kontakt med kollegiets medlemmer om forhold ved NTNU. Universitetsdirektørens syn framgår av artikkelen «Har ansatte talerett overfor Kollegiet? « i forrige nummer av Universitetsavisa.

Leder: Lønningspose Ansatte ved NTNU fikk en rask og instruktiv leksjon i det moderne IKT-samfunnets sårbarhet forrige uke. Lønna uteble på grunn av datakrøll, og trengende måtte stille i lønningskø i Økonomiavdelinga. Den nyslåtte økonomidirektøren forklarer problemet slik i dagens sisteside-intervju: NTNU har kjøpt et datasystem for lønnsutbetaling, som er uferdig, og som egentlig er et lappverk med et gammelt kommunedatasystem i bunn.

Ledelsen har ordet Mjøsutvalget og universitetenes rolle Mjøsutvalgets innstilling «Frihet med ansvar» starter med et innledningskapittel «Til kunnskapens pris - verdier og perspektiver».

Stewarts Corner: To many young people, house has become the name associated with extended partying, hypnotic lights and music and a life style. House party however also has another traditional meaning - a group of people staying in a country house for a few days.


I glasshuset: Humboldt I enhver norsk universitetsdebatt kommer Humboldt på banen, og vi blir minnet om ideologien bak etableringen av universitetet i Berlin i 1810. Humboldt skaper gode assosiasjoner til kontemplativ ro, den gode samtalen, mykt gress, grønn eføy og murstein. Han er blitt en evig markør av gullalder og grunnforskning.

 

Debatt:

Ingen debatt-innlegg denne gang

Reportasje:

Ingen reportasjer denne gang

Kronikk:

Ingen kronikk denne gang

Kultur:

Solens spor De tolv konkave, kvadratiske tinnplatene på en av murveggene i Realfagbygget har tittelen «Solprosjekt» og antyder en slags vitenskapelig maskin som også skal fungere som skulptur.

Pris til sjuende mor i huset Kari Hag (bildet) fikk NTNUs likestillingspris for året 2000. Hun er av dem som har jobbest lengst og mest iherdig for å rekruttere jenter til realfagene på Gløshaugen.