NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Leder:
Lønningspose

Ansatte ved NTNU fikk en rask og instruktiv leksjon i det moderne IKT-samfunnets sårbarhet forrige uke. Lønna uteble på grunn av datakrøll, og trengende måtte stille i lønningskø i Økonomiavdelinga. Den nyslåtte økonomidirektøren forklarer problemet slik i dagens sisteside-intervju: NTNU har kjøpt et datasystem for lønnsutbetaling, som er uferdig, og som egentlig er et lappverk med et gammelt kommunedatasystem i bunn.

 

I KØ FOR BRØD? Dette er ikke matkø i Russland, men lønningskø ved NTNU.

FOTO: TORE OKSHOLEN

Det ville utvilsomt vært en fordel om man visste dette før systemet ble kjøpt.

At Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet vandrer inn i et nytt årtusen med et mer eller mindre ubrukelig datasystem for lønnsutbetaling, framstår som et ironisk paradoks. I en slik situasjon er det godt at de ansatte på økonomiavdelinga holder hodet kaldt og servicenivået oppe, slik at universitetets ansatte slapp å gå pinsa i møte med flat konto. Rundt 700 ansatte var innom Teknostallen for å hente lønningssjekken i løpet av noen hektiske dager.

Vi er likevel ikke helt beroliget av økonomidirektørens forklaringer. Det viser seg nemlig at problemene ikke nødvendigvis er over med dette. Han «er ennå ikke overbevist» om at systemet noen gang kan bli bra nok. Han er heller ikke fremmed for at det kan bli aktuelt å reise erstatningssøksmål mot leverandøren. Men å hive ut det eksisterende lønningssystemet og erstatte det med et nytt, er ingenlunde gjort i en håndvending.

Dermed får vi som jobber her, krysse fingrer og tær når det nærmer seg den tolvte i neste måned. Det burde strengt tatt ikke være nødvendig.

Det er to år siden Universitetsavisa første gang kunne rapportere om at Økonomiavdelinga har betydelige problemer med regnskapssystemet sitt. Problematikken er med andre ord ikke av ny dato. Da er det desto mer beklagelig at problemene fremdeles ikke er løst.

Dette er siste utgave før sommerferien. Universitetsavisas redaksjon ønsker sine lesere en god sommer.

to