NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Pris til sjuende mor i huset

Kari Hag (bildet) fikk NTNUs likestillingspris for året 2000. Hun er av dem som har jobbest lengst og mest iherdig for å rekruttere jenter til realfagene på Gløshaugen.

FOTO: KENNETH AAR

Signe Sagfjæras skulptur «Søylehode» skal heretter pryde den såkalte 'Skolelabben' i Realfagbygget. Det synes førsteamanuensis Kari Hag ved Institutt for matematiske fag kan være en passende plassering av en pris hun oppfatter som tilhørende et helt miljø. - Jeg fikk den vel mest fordi jeg går her som en sjuende mor i huset når det gjelder rekruttering av jenter til realfag, tror hun. Og legger til at: - Sannelig må komiteen ha tatt seg et algebrakurs. Etter statuttene skal prisen deles ut til et miljø eller en gruppe. Ikke mange vet at en gruppe etter algebraen kan bestå av kun én.

Kari Hag fikk årets likestillingspris for sin mangeårige innsats for å vekke jenters interesse for realfag, og for at hun er av dem som har bygd opp universitetets bevissthet og kompetanse på området. Hun ble under utdelingen berømmet for et engasjement med betydning også i europeisk sammenheng.