NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Ditt intranett

Systemet er komplekst, men filosofien er enkel: færrest mulig klikk.

 

En «portal» for en ansatt ved NTNU: Siden er oppdelt i tre hoved bokser. Den øverste er felles for både ansatte og studenter, den neste boksen er inndelt fakultetsvis. Her kan man sende meldinger som angår alle ansatte ved for eksempel et fakultetet. Den siste boksen er knyttet til den enheten eller det instituttet brukeren er ansatt ved. Her kan man sende beskjeder til sine kolleger.

Til høsten må vi alle glemme gamle nettkunster. Da kommer et helt nytt intranett-system , en kombinasjon av informasjonskanal, arbeidsredskap og kulturbygger for NTNUs ansatte og studenter.

- Dette vil forhåpentligvis føre til mindre papirflyt og bedre kommunikasjon innad på NTNU. Og sist, men ikke minst, vil nettet tilby en slags felles dagsorden for alle ved NTNU, sier leder for intranettprosjektet, Jan Erik Kaarø.

Dynamisk system

Hver enkelt bruker vil få en åpningsside som er skreddersydd for vedkommendes behov og ønsker. På denne startsiden vil nyheter og meldinger tikke inn. Herfra kan du orientere deg fra en meny og klikke deg videre til den informasjonen du ønsker. Som bruker kan du i tillegg selv bestemme hvilken informasjon du vil ha på din startside. Du kan trolig få opp de siste e-post-meldingene dine, eller du kan for eksempel ordne det slik at kinotilbudet i Trondheim til enhver tid er tilgjengelig for deg. Eller kanskje du ønsker å sette opp ei liste med lenker til de prosjektene du er med på?

Ansatte vil kunne sende beskjeder til sine kolleger på samme enhet, og får en helt ny mulighet til å sende meldinger til fakultet og øvrig NTNU. Intranettkontakter vil sørge for å filtrere meldingene som sendes til en større mengde mottakere.

Nettavis og debattforum

I tillegg til et omfattende og komplekst meldings- og nyhetssystem vil intranettet også huse en helt ny elektronisk avis som først og fremst skal presentere nyheter fra NTNU-miljøet. Ideen er at nyheter skrevet av journalister og ansatte i Informasjonsenheten skal kunne produseres og legges ut oftere enn hva tilfellet er i dag.

Et helt nytt offisielt debattforum skal forhåpentligvis få ansatte og studenter til å kommunisere åpent om hva det måtte være.

Få klikk

- Fungerer ikke de nettsidene vi har, godt nok?

- De som tror vi allerede har et intranett ved NTNU, tar feil. Det vi har i dag, er nettsider hvor over 80 000 web-sider er linket sammen. Det er vanskelig å finne fram i dette komplekse og uoversiktelige systemet som har vokst fram til et lite anarki, sier Jan Erik Kaarø.

- Blir de gamle sidene kastet?

- Vi vil ta bort noen av de uoversiktlige samlesidene og strukturere informasjonen på annen måte, men flesteparten av de sidene vi har i dag, vil fortsatt være der i det nye intranett-systemet. Vi kommer til å endre designet på en del av sidene for å få en helhetlig framstilling av oss selv på nettet. Dette skal være vårt felles bumerke mot verden, ikke minst i kampen om nye studenter er dette viktig, sier Kaarø som legger til at de nye intranettsidene vil gjøre det lettere å finne fram til informasjon. Med en søkemotor skreddersydd av Fast til NTNU, vil man kunne søke i hele weben til NTNU mer effektivt enn før.

Lansering

- Når er intranettet klart for lansering?

- Vi har et pilotprosjekt på gang på Fakultet for informatikk og matematikk for å se hvordan intranettet vil fungere. Resultatet av denne utprøvingen vil avgjøre når vi får installert systemet for hele NTNU. Målet er at vi kan sette i gang den 1. september, sier Kaarø. Han er spent på mottakelsen av det nye intranettet som han håper ansatte og studenter vil se fordelen av å bruke.

- Det er en utfordring i seg selv å få folk til å ta i bruk det nye systemet. Det er krevende å måtte omstille seg fra gammel vane. Over 100 intranettkontakter vil bistå fagmiljøene og gjøre overgangen lettere. Disse kan blant annet få i oppgave å filtrere meldingene som sendes på intranettet slik at man unngår «støy», sier Kaarø som påpeker at systemet ikke vil være ferdig etablert 1. september. Intranettet vil fortløpende bli fornyet og forbedret, og nye elementer vil stadig komme til.


KAREN ANNE OKSTAD