NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Reportasje

Universitetsavisa banker på hos: Babak Amin Farshchian, stipendiat ved Institutt for datavitenskap og informasjonsteknologi.

Dei gløymde seniorane: Seniorane har i mange år vore ein gløymd ressurs ved NTNU. Sidan folk tek lenger og lenger utdanning og pensjonerer seg stadig
tidlegare, blir dei produktive arbeidsåra færre. Når det ved nokre fakultet på Gløshaugen er to av tre professorar som er over 57 år, er det ekstra alvorleg å ikkje ha eit system som tek vare på seniorane og kunnskapen deira.