NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Kultur

NTNUs festmøtet 1999: Her kaqn du lese rektor Emil Spjøtvolls tale fra festmøtet i Studentersamfundet 28. mai 1999.