NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Uttalelse fra et enstemmig Kollegium ved Universitetet i Oslo:

Krigen på Balkan

Til Regjeringen: Gi freden en sjanse!

Det at Norge deltar i en krig, reiser mange vanskelige spørsmål som berører oss sterkt, både som samfunnsborgere og som medlemmer av et universitetssamfunn.

Vi mener:

- at freden må gis en sjanse ved en pause i krigshandlingene, slik at FNs posisjon og folkerettens autoritet gjenopprettes.

- at freden må gis en sjanse ved stans i den etniske rensningen i hele det tidligere Jugoslavia, slik at menneskerettighetene blir respektert.

- at nye fredsforhandlinger med FN i førersetet må ta sikte på en snarlig løsning som garanterer kosovoalbanernes rettigheter og sikkerhet, og som gjør det mulig for alle flyktninger i det tidligere Jugoslavia å vende hjem.

- at flyktningene må sikres anstendige vilkår inntil de kan vende tilbake, og at både interne og eksterne flyktninger kommer i hus før vinteren.

- at det må ytes storstilt økonomisk hjelp til gjenoppbyggingen på Balkan.

Universitetet i Oslo vil arbeide for:

- å opprette og opprettholde kontakt med universitetsmiljøer i tidligere Jugoslavia og med akademikere på flukt. Partene må vite at de ikke er glemt, og at de stadig er deler av et større akademisk fellesskap.

- å skape arbeidsmuligheter på alle nivåer for forskere som kommer hit som flyktninger, og som måtte ønske tilknytning til sine respektive fag innen vårt universitet.

- en generøs opptakspolitikk for studenter som kommer hit som flyktninger.

Vi henstiller til våre ansatte om i forskning, undervisning og opplysning å skape en dypere innsikt i og kunnskap om hva som skjer som følge av krigen. Universitetets ledelse oppfordrer alle i universitetssamfunnet til ut ifra sine forutsetninger og sin bakgrunn å bidra til å lindre og motvirke den menneskelige tragedien vi alle er vitne til. 

Les også: Kollegiet vil ikke mene noe om Kosovo
Les også: - Ikke kompetanse