NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Ystenes' tese

I en meget god kronikk i Universitetsavisa av 20. mai 1999 begrunner professor Martin Ystenes sin tese: «...når de uttaler seg samlet og påberoper seg faglig kompetanse og faglig representativitet, da bør de også bruke argumenter som er gangbar mynt i en vitenskapelig diskusjon.» Tesen bør etter min mening utvides til å gjelde når EN vitenskapelig ansatt ved NTNU uttaler seg innen sitt fagfelt, også da bør argumentasjonen være holdbar faglig. Den bør videre brukes som ledetråd for redaksjonen i Universitetsavisa. Det som kommer på trykk der forfattet av fagfolk og som er innen fagfeltet til vedkommende bør baseres på «argumenter som er gangbar mynt i en vitenskapelig diskusjon».

I Universitetsavisa av 6. mai 1999 får Klemet Godtland et kjempeoppslag under kategori Synspunkt på side 3. Under bildet sitt introduseres han som sivilingeniør i akvakultur og vannrensing og i sin egen tekst bruker han omtalen forsker om seg selv, "Som forsker i mange år har jeg erfart...". Oppslaget er fullt av usaklige angrep på en navngitt professor emeritus, det begynner med å gi navnet! Jeg skal la disse angrepene ligge, de faller stort sett på sin egen urimelighet, og burde aldri vært trykket i Universitetsavisa.

Godtland skriver videre bl.a. «Urenset utslipp på dypt vann synes generelt å være en foreldet metode på linje med utslipp fra fabrikker via høye piper som kontinentet og England heldigvis har gått vekk fra. Det overførte jo bare problemet til naboen (oss) og ga sure og fisketomme vann på Sørlandet.» Hva er dette for en påstand eller argumentasjon? Om pipene spredte gjødsel, ville de da skadet Norge med et fortynnet utslipp? Hvorfor skader utslipp fra pipene fiskevann i Norge? Påstanden over ville ikke slippe til i en russeavis, men den har fått plass i Universitetsavisa.

Jeg må be Godtland svare bekreftene på et av følgende to spørsmål:

1). Er det dokumentert i internasjonale vitenskapelige publikasjoner at du kan sammenligne fortynnet kloakkutslipp med fortynnet utslipp fra skorstener fra forbrenningsprosesser?

2). Har du selv utviklet matematiske modeller og gjennomført beregninger eller simuleringer som understøtter din påstand? Om ikke, er påstanden demagogi på sitt verste.

Tore Undeland