NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Samarbeid bedre enn krangling!

I siste nummer av Universitetsavisa går Venstres 2.kandidat i Trondheim, Monica Rolfsen, ut mot Arbeiderpartiets studentpolitikk. Det er tydelig at Arbeiderpartiets optimisme og invitasjoner til samarbeid irriterer Rolfsen, for et mer usakelig innlegg er det lenge siden jeg har lest.

Rolfsen hevder at Arbeiderpartiets forslag om å stanse dagens diskriminering av studenter som trenger sosialhjelp, og Arbeiderpartiets forslag om billigere og bedre barnehager, og flere barnehageplasser, er preget av «manglende realisme».

Vel, vi i Arbeiderpartiet holder fast på våre forslag! Vi kommer igjen til å foreslå bedre og billigere barnehager - og flere barnehageplasser. Fremdeles mangler over 1000 barn plass i barnehage i byen vår. Og de plassene som finnes, er uforholdsmessig dyre. Barnehagesektoren trenger et løft. Det vil den få med Arbeiderpartiet!

Vi kommer igjen til å foreslå å stanse forskjellsbehandlingen av studenter som trenger sosialhjelp i sommermånedene. I dag får ikke studenter de samme rettighetene simpelthen fordi de er studenter. Denne forskjellsbehandlingen må vi få en slutt på!

Tidligere har Venstre stemt imot disse forslagene. Spørsmålet er om Venstre denne gangen kan love å støtte våre forslag eller om Rolfsens ord er ingenting mer enn tom retorikk?!

Arbeiderpartiet i Trondheim arbeider også hardt for å gi studenter som ønsker det, muligheten til å folkeregistrere seg og stemme der de bor når de studerer. Og har fått støtte av vår Stortingsgruppe. Vi er opptatt av dette, fordi det bør være en demokratisk rett å ha stemmerett i den kommuen hvor du bor under studietiden, dersom du ønsker det.

Men denne jobben vi har gjort på Stortinget fnyser Rolfsen av, og «orienterer» i stedet om at Venstres Landsmøte har støttet en slik endring.

Betyr det at Sentrumsregjeringen kommer til å gå inn for dette? Eller ender det hele opp med tomme ord i en uttalelse?

Arbeiderpartiet har i tre år invitert til et tverrpolitisk samarbeid for å gjøre Trondheim bedre for studentene, spesielt under budsjettbehandlingene.

Dette er offentlig tilgjengelig materiale, i Bystyrets opptak og protokoller! Men i Bystyrets behandling fortalte Venstres saksordfører at «vi [i Venstre] sjelden har tenkt på studentene når de har trengt oss, men ofte når vi har trengt dem» (sitat). Dette ble sagt i under fremleggelsen av Venstres forslag om å få en fremlagt en ny sak om studentvelferd, som ble enstemmig vedtatt. Det er greit nok å få en «sak om studentvelferd og samarbeidsrelasjoner». Men vi vet hva studentene ber om: Flere og billigere barnehageplasser. En slutt på diskrimineringen av studentene. Et skikkelig kultur- og kollektivtilbud. Og et tettere samarbeid mellom kommunen, politikere og studentene.

Vi trenger ikke flere lange utredninger for å få gjennom denne politikken.

Vi trenger enkelt og greit flere stemmer på Arbeiderpartiets konkrete forslag om bedre studentvelferd. Kan Rolfsen love det, har vi kommet et skritt videre!

Jeg vil igjen invitere Venstre til et tett politisk samarbeide for å bedre studentenes kår i Trondheim. Og denne gangen håper jeg de vil ta imot invitasjonen, i stedet for å svare med negativitet. Vi kommer mye lenger gjennom samarbeid, optimisme og framtidstro!

    
Rune Olsø (Ap),
3.kandidat i Trondheim.