Gen-mat kan ikke dyrkes økologisk

Tre forskere ved NTNU anser at genmanipulering hører hjemme i økologisk landbruk, bl.a. fordi det gjennom genmodifisering gis mulighet til å fjerne årsakene til at kjemiske sprøytemidler må brukes. I «Gen-mat dyrkes økologisk?» og «Forsker på gen-mat» i Universitetsavisa nr. 8, 7. mai, diskuteres mulighetene fra flere sider, men det fremheves også at det må undersøkes i hvilken grad såkalt Øko-GMP er forenlig med eksisterende merkeforskrifter.

Hvis dette hadde blitt undersøkt i utgangspunktet, kunne det vært klargjort at de to områdene ikke har noe med hverandre å gjøre. Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer, fastsatt av Landbruksdepartementet, bygger på bestemmelser i EU-forordninger om økologisk produksjon. I alt er det 22 Råds- og Kommisjonsforordninger om økologisk produksjon som er implementert i norsk lovgivning gjennom EØS-avtalen. Her utelukkes enhver mulighet for at primærprodukter kan være av genmanipulert opprinnelse.

Som utfyllende bestemmelser til forskriften har Landbruksdepartementet fastsatt Debios regler for planteproduksjon og husdyrhold. Her heter det: Det er ikke tillatt å bruke frø eller planter av arter og sorter som har fått endret sitt arvemateriale ved hjelp av genteknologi. (Med genteknologi menes her teknikker som tillater at arvestoffet (DNA) isoleres, karakteriseres, tas opp i levende celler, mangfoldiggjøres og uttrykkes. Med genteknologi kan gener overføres på tvers av biologiske artsgrenser.) Forbudet gjelder også i forhold til produksjonsmidler og hjelpemidler.

Jeg skal ikke her gå inn på videre begrunnelser for hvorfor genmanipulering og økologisk landbruk ikke hører sammen, men kun fastslå at det juridisk ikke er anledning til å benevne genmanipulerte produkter som økologiske. Det er lite som tyder på at det vil bli en endring - tvert imot har landbrukskommisær Fischler nylig stadfestet et absolutt forbud mot både genmanipulerte produkter og produkter som er fremstilt ved hjelp av genmodifiserte mikroorganismer. Det er ikke anledning til å ha egne norske definisjoner eller fortolkninger på dette området, og økologisk og genmanipulert er to områder som ikke hører sammen.

Emil Mohr Daglig leder i Debio -kontrollinstans for økologisk produksjon


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt