«Typisk kvinnelig»

Mentz Indergaard besværer seg i Universitetsavisa nr. 9-98 over en del positive karakteriseringer av kvinners egenskaper, som han har funnet i brosjyremateriell til Prosjektet Jenter og data. Indergaard beskjeftiger seg med snøen som falt i fjor. De formuleringer han reagerer på, står i fjorårets brosjyre, men er ikke tatt med i årets brosjyre. Dette visste Inder-gaard da han skrev sitt innlegg til Universitetsavisa, men han valgte likevel å gi inntrykk av at han kritiserte det gjeldende brosjyremateriell.

Å bedrive selektiv omgang med fakta for å underbygge forutinntatte standpunkt er ingenlunde ukjent i journalistikken, men er ikke akseptert i akademisk sammenheng.

Indergaard avslutter sitt innlegg med å foreslå en nøktern omredigering av en brosjyre som han vet er omredigert i sin helhet. Fjorårets brosjyretekst ligger på veven for å dokumentere virksomheten i 97. Der ligger f. eks. også programmet for Jente-dagen for et år siden. En redigerer ikke «historisk» materiale.

Indergaard tok i vår kontakt med Prosjekt jenter og data angående det nevnte utsagnet fra fjorårets brosjyre. Vi viste ham da videre til to ulike forskningsmiljø ved NTNU som kunne gi ham interessante synspunkt og med akademisk tyngde drøfte det utsagnet Indergaard synes er problematisk. Indergaard har ikke tatt kontakt.

Indergaard omtaler Pro-sjekt Jenter og data som et seriøst likestillingsarbeid som fortjener bred oppslutning. Vi finner det da uforståelig at han omgår fakta på en så lettvent måte. Slik kan han sette det seriøse likestillingsarbeidet i et dårlig lys.

Indergaards bekymringer om påstått manglende akademisk redelighet fra vår side fortoner seg på denne bakgrunn som underlig.

Kirsti Rye Ramberg Prosjektleder Jenter og dataforsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt