NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Islendinger i østerled

Interessen for norrøn historie og kultur er økende på Island. I forrige uke ble Vitenskapsmuseet invadert av 80 vikinger fra sagaøya.

Arkeolog på Vitenskapsmuseet, Brynja Bjørkbirgisdottir fra Reykjavik og Trondheim, viste rundt i museets middelalderutstilling. Her har hun plassert seg i vikingskipmodellen sammen med høvdingens trell, Jon Halfdanarson.

- Vi kom til Trondheim med chartret fly direkte fra Reykjavik. Dermed har vi etter mange hundre år gjenopprettet den direkte forbindelsen mellom Island og Trøndelag, smiler Jon Halfdanarson.

Han er en av 80 islendinger som nylig gjorde strandhogg på Kalvskinnet, og han presenterer seg som høvdingens trell. Høvdingen selv, Jon Bödvarsson, er ikke å finne når Universitetsavisa ankommer. Men det er han som skal ha mye av æren for at islendingene interesserer seg stadig mer for sin norrøne historie og kultur. Han holder kurs og forelesninger for både leg og lærd, og det er ikke uvanlig med
4-500 tilhørere når Jon Bödvarsson tar for seg de gamle ættesagaene.

Han tar også sine landsmenn med på tur rundt i det gamle, norrøne riket. Tidligere turer har gått til blant annet Orknøyene og Skottland. Til høsten tar han med seg en gruppe i vesterled, over Atlanteren til det gamle Vinland.

Kunnskap og røtter

De bolde vikingers Trøndelagstokt var altså av det fredelige slaget. Islendingene - 80 personer med felles interesse for historie, men for øvrig av alle slags kategorier - var på jakt etter kunnskap og røtter. Etter sagakonger, erkebispegårder, ullseil, domkirker, og åsteder for historiske hendelser. De var godt forberedt, etter seminarer der hjemme om landsdelens historie så vel som om Snorres Heimskringla.

På Vitenskapsmuseet ble de ønsket velkommen på morsmålet, av arkeologen Brynja Bjørkbirgisdottir fra Reykjavik. Hun er den eneste islendingen som har tatt fullt arkeologistudium i Trondheim, og har vikingtida som sitt faglige spesiale.


LISA OLSTAD (TEKST)
KENNETH AAR (FOTO)