NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Nyheter:

Nytt studentdemokrati Studentpolitikerne planlegger å reformere studentdemokratiet. Leder for Studenttinget, Christer Heimtoft, innrømmer at studentdemokratiet er kommet i miskreditt. 

Matematikerne og Sentralbygget: Forlanger ny kollegiebehandling
Matematikerne får under halvparten av det arealet de ble forespeilt i Sentralbygg II. - Kollegiet fattet vedtak på grunnlag av direkte feilinformasjon, hevder dekanus og instituttleder. 

Nettverk, hva nå? Nettverk for kunst og estetikk avvikles i sin nåværende form. Ingen vet egentlig hva som videre vil skje.

Eksperter på samarbeid Et nytt fag skal lære sivilingeniørstudenter kunsten å samarbeide.

Har ansatte talerett overfor Kollegiet? Du sitter med opplysninger som er viktige for en sak som skal opp i Kollegiet. Kan du da ta kontakt?

...hendt i Kollegiet - Les selv. 

Innspill:

Ledelsen har ordet: Realfagbygget Siste uke foretok Kong Harald den offisielle åpning av det nye Realfagbygget. Datoen 31. mai var valgt med omhu. - skriver Emil Spjøtvoll

Replikk: Real vilje til å fullføre? Vi innser at situasjonen ikke er enkel og at alle parter må vise fleksibilitet. Men ett sted går grensen. Skriver Kristian Seip

Leder: Universitet og høgskole Et viktig skille synes å gå mellom de som vil tilpasse det høyere utdanningssystemet til de internasjonale trendene, og de som ser universitetene som institusjoner som det beste svaret på kunnskapssamfunnets utfordringer. Skriver redaktøren.

Faste spalter:

Y-philes: Pokémon er tittelen på Martin Ystenes sitt innlegg denne gang, men hvorfor?
 
 Stewart's Corner «Getting Your English Right» As many people who have read this column since 1996 have requested, it is now in book form.

I glasshuset: Det grådige universitetet Noen samfunnsforskere er begynt å beskrive det moderne arbeidslivet som grådig.- Skriver Knut H. Sørensen

Mot veggen: Studiedirektør slutter Odd Lauritzen slutter som studiedirektør. Han fratrer med øyeblikkelig virkning. Lauritzen går over i en nyopprettet prosjektstilling som er finansiert av KUF. 

Debatt:Ang. vitenskapelig stoff i Universitetsavisa Universitetsavisa har til nå vært omtrent blottet for stoff om den forskningen som bedrives ved NTNU, og generelt for stoff om naturvitenskap og teknologi. Skriver Sigurd Skogestad

Reportasje:

Kunsten å byggja eit universitet KATHMANDU - Vi veit at forskarar frå mange land arbeider i Nepal, men vi har sjeldan kontakt med dei. Målet vårt er å byggja fagmiljø som er gode nok til at utlendingar vil samarbeida med oss. Då kan ein del av kunnskapen bli att her.

Kronikk:

Innovasjon og nyskaping - eksterne forventninger til NTNU I nærings- og forskningspolitikken står kommersialisering av forskningsresultater på dagsorden. Også næringslivet vender seg til NTNU som kilde til innovasjon og nyskaping. Klarer NTNU å innfri forventningene fra politikere og næringsliv?

Kultur:

Islendinger i østerled Interessen for norrøn historie og kultur er økende på Island. I forrige uke ble Vitenskapsmuseet invadert av 80 vikinger fra sagaøya.


Jan Tro har fått i oppdrag å lage en fanfare til Sintefs 50 års jubileum. For å sette en ekstra spiss på fanfaren har han bestemt seg fror å bruke såkalte Rijke-rør. Fra venstre: Bård Støffringsdal (stud), Jan Tro (amanuensis), Ulf Christiansen (professor) og Aslak Bjerkevik (vit. ass.). Dersom du er nysgjerrig på lyden ,
kan du høre den her: 

FOTO: KENNETH AAR