NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Replikk


Kristian Seip,
instituttleder

Real vilje til å fullføre?

 

Jeg vil tro dette nummeret av Universitetsavisa er preget av real feststemning. Vi gleder oss alle over at NTNU har fått et nytt praktbygg. Og hvilken feiende flott åpningsfest det var, på selveste 100-årsdagen for Stortingets vedtak om å legge NTH til Trondheim!

«Ett sted går grensen.»

Men noen merket seg med en viss forbauselse at sistesiden av Dagens Næringsliv denne dagen var viet det uføret matematikk har havnet i. Ved en skjebnens ironi tok DNs journalist kontakt med meg 24. mai, intetanende om det pågående kollegiemøtet. Journalisten interesserte seg for at nybygget i realiteten er blitt et naturfagbygg og fikk på kjøpet et ferskt kollegievedtak med uholdbare konsekvenser for Institutt for matematiske fag.

Men tilbake til festen: Vi gledet oss over statsråd Giskes løfterike tale. Riktignok kunne han ikke love at bevilgningen til Restprosjektet blir å finne på neste års statsbudsjett, men meldingen var klar: Realfagprosjektet er ikke fullført før også Restprosjektet er i havn. Bravo! Vi tør fortsatt håpe.

Et prinsipielt poeng: Å fullføre Realfagprosjektet betyr blant annet at de involverte fagmiljøer tilbys arealer av «tilsvarende standard som i Realfagbygget», i henhold til et vedtatt romprogram. Dette romprogrammet er ikke bestemt av fagmiljøenes grådighet, men av visse departementale normer. Under planleggingen av Realfagbygget var nok deler av romprogrammet under press, men prosjektledelsen holdt fast ved at romprogrammet skulle realiseres. NTNUs ledelse må stå for den samme prinsippfasthet om den - som Statsråden - mener at prosjektet skal fullføres.

Vi er etter hvert blitt vant til at Restprosjektet uteblir i statlige budsjetter. Da vi ved forrige korsvei (Statsbudsjettet for 2000) tok kontakt med Rektor for å høre hva konsekvensen ville bli, var tilbakemeldingen at det ikke var grunn til bekymring. Man arbeidet med alternative løsninger som skulle sikre vår situasjon.

La meg kort oppsummere hva kollegievedtaket 24. mai innebærer. Etter en 4-års provisorisk ordning med geografisk deling tilbys vi et nytt provisorium med uklar tidshorisont og mindre enn halvparten av det areal vi etter romprogrammet skal ha. Dagens areal reduseres med ca. 300 kvadratmeter. Vi får problemer med å plassere anslagsvis 20 medarbeidere, og våre studenter får det nødvendigvis merkbart verre. Veien ut av uføret avhenger av bevilgningen til Restprosjektet. «Vårt» prosjekt - rehabiliteringen av Sentralbygg 2 - står som nummer 18 av totalt 18 byggeprosjekter vedtatt av Kollegiet. Om bevilgningen kommer nå (hvilket den etter alle solemerker ikke gjør), vil rehabiliteringen tidligst være ferdig høsten 2003. Dette er ille nok, men hva om pengene aldri kommer?

La det være klart: Vi innser at situasjonen ikke er enkel og at alle parter må vise fleksibilitet. Men ett sted går grensen. Vi ber om en løsning som kan oppfattes som et første skritt på veien og som gjør det mulig å komme raskt i gang når pengene først kommer. Viljen til å fullføre Realfagprosjektet - klart formulert av statsråd Giske - må bety noe for NTNUs prioriteringer også mens vi venter på at Stortinget skal åpne pengesekken.