NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Nettverk, hva nå?

Nettverk for kunst og estetikk avvikles i sin nåværende form. Ingen vet egentlig hva som videre vil skje.

Nettverk for kunst og estetikk ble i april vedtatt avviklet av ledelsen ved NTNU. Nettverket blir i stedet organisert fakultetsvis, og vil ikke lenger være et uavhengig selvstendig organ med egne midler. Ansvaret for TrondheimBiennalen, som var nettverkets viktigste nyskapning og storstilte kulturformidling, skal fra august legges inn under Informasjonsenheten ved NTNU. Hva som skjer videre, vet verken universitetsdirektøren, nettverkets styreleder eller informasjonsdirektøren. I neste uke vil et møte trolig gjøre ting klarere. Da vil styreleder for nettverket overlevere stafettpinnen til informasjonsdirektøren.

Informasjonsenheten
tar over

Selv om vedtaket om avviklingen medfører at de sentrale bevilgningene opphører, påpekes det fra ledelsen at et nettverkssamarbeid bør videreføres av fagmiljøene. Hvilke reelle former dette samarbeidet mellom fagmiljøene vil få, vet selv ikke lederen for nettverket Erling Rohde. Sammen med koordinator Else Marie Dalaker og resten av styret vil han gå av 17. august.

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein påpeker at nettverket skal fortsette med sitt arbeid som er å oppøve til en estetisk bevissthet, men at det administrative ansvaret bør ligge sentralt ved NTNU. Dermed er det Seksjon for samfunnskontakt ved Informasjonsavdelingen som skal ta over jobben til styret. Men Skarstein påpeker at innholdet i arrangementene og kulturformidlingen er det fortsatt de faglige miljøene som skal stå til ansvar for.

- Er det økonomiske begrensninger som ligger til grunn for denne omorganiseringen?

- Nei, det går ikke så mye på penger som på tiden det faglige miljøet bruker på dette. Primæroppgavene til de vitenskapelig ansatte er forskning og undervisning. Ansvaret for å tilrettelegge for kulturformidlingen som nettverket har lagt opp til, kan tas best vare på ved Informasjonsenheten sentralt ved NTNU, sier Skarstein.

Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl forteller at avdelinga i neste uke vil ha et møte med styreleder Erling Rohde for å finne ut av hva som videre vil skje. Universitetsavisa kommer tilbake til saken.


KAREN ANNE OKSTAD