NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Studiedirektør slutter

Odd Lauritzen slutter som studiedirektør. Han fratrer med øyeblikkelig virkning. Lauritzen går over i en nyopprettet prosjektstilling som er finansiert av KUF.

Jon Walstad er konstituert i Lauritzens stilling fram til stillinga blir offisielt utlyst.

Studieavdelinga har jobbet tyngre enn normalt det siste året. Avdelinga ble stilt overfor store utfordringer i forbindelse med at studentsystemene på Dragvoll og Gløshaugen skulle integreres. Arbeidet med innføring av et felles nasjonalt studentdatasystem og overføring av dr.ing.-oppgavene til fakultetene har også vært tunge arbeidsoppgaver.

Tap av sentrale medarbeidere gjorde ikke situasjonen enklere for Lauritzen: Den nå avgåtte studiedirektøren mistet nylig to nøkkelmedarbeidere da seksjonssjefene Cathrine Hole og Åse Berge sa opp sine stillinger. De to jobber nå i private konsulentbyråer. Hole og Berge sier begge til Universitetsavisa at frustrasjoner med et tungrodd offentlig beslutningsapparat var en medvirkende årsak til at de sluttet.

Det skal ha vært en del turbulens på avdelinga siste året - er det derfor du slutter?

- De har vært litt 'livat,' det er riktig, men min beslutning om å skifte jobb har ikke noe med det å gjøre.

Hvorfor slutter du?

- Det er resultat av en totalvurdering, og således helt udramatisk. Jeg slutter jo for å begynne med noe annet - «Nasjonalt prosjekt for rekruttering til realfag». Dette er noe jeg har glødet for lenge. Det er min idé, min «baby», kan du si.

Føler du at du har gjort en dårlig jobb i Studieavdelinga?

- Nei, det gjør jeg ikke. NTNU er ikke noen enkel plass å skulle være studieavdeling for: Det er nokså mange ulike forventninger ute og går i systemet. Det gjør jobben ekstra utfordrende. Dette har hele ligget i bunnen og gjort at ting tar lengre tid enn planlagt. Men jeg synes faktisk vi har fått til en hel del.

Hva er du spesielt fornøyd med, når du ser tilbake på avdelingas arbeid det siste året?

- Det virker som om vi er i ferd med å få det med etterutdanninga på plass. Videre er ideen om etablering av servicesentere svært god, og delvis innfridd. Vi har også hatt stor suksess med rekrutteringsarbeidet, noe de tre siste års svært gode søkertall vitner om.

Skuffelse

To av Lauritzens seksjonssjefer har sluttet nylig. Han legger ikke skjul på at det gjorde situasjonen vanskeligere for ham.

- Vi var i ferd med å lage et skikkelig godt lederteam. Men det er klart at når disse to lederne fant seg bedre og mer lukrative jobber i det private næringsliv, så representerte dette et tilbakeskritt for oss.

Har det gått trått det siste året?

- Når denne ledergruppa gikk i oppløsning, var det en skuffelse. Det legger jeg ikke skjul på. Likevel er jeg optimistisk på Studieavdelingas vegne. Når nye seksjonssjefer er på plass, har man et godt grunnlag for å bli et svært tjenlig redskap for NTNUs videre utvikling.

Føler du at du har hatt den nødvendige backing fra ledelsen gjennom denne tida?

- Det gjør jeg så absolutt. Jeg er svært fornøyd med den støtte og oppfølging som universitetsdirektøren har gitt meg gjennom lang tid, ikke minst i forbindelse med overgang til ny jobb.


TORE OKSHOLEN
FOTO: KENNETH AAR