NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Ledelsen har ordet

Emil Spjøtvolll
Realfagbygget

Siste uke foretok Kong Harald den offisielle åpning av det nye Realfagbygget. Datoen 31. mai var valgt med omhu, for på denne datoen for 100 år siden vedtok Stortinget at Norges tekniske høgskole skulle plasseres i Trondheim. De første studenter ble immatrikulert i 1910 i den nye hovedbygningen, en praktbygning i tidens stil - mot nord. Nå har vi fått en ny praktbygning i vår tids stil - mot sør. Gløshaugen har fått en verdig avslutning - eller begynnelse, alt etter som man ser det. I en viss forstand representerer Realfagbygget en begynnelse eller et fundament. I den første perioden, etter at NTH var etablert, var det en debatt om sivilingeniørutdanningens faglige fundament. Hvor teoretisk eller praktisk skulle den være. Det syn vant, som ville ha en utdanning basert på et solid vitenskapelig grunnlag, med basis i naturvitenskap og matematikk. Med Realfagbygget har dette fundament fått en fysisk manifestasjon.

Men realfagene er her, ikke som hjelpefag, men for sin egen verdi, som de disipliner som gir oss vår kunnskap om naturen og naturlovene. Med Realfagbygget har vi også realisert en gammel drøm om å samle miljøene fra de to tidligere institusjonene AVH og NTH, og de har blitt plassert midt i de teknologiske miljøene. En fenomenal løsning, når vi ser på sammenhengen mellom naturvitenskap og teknologi. Det er ingeniørkunstens bruk av naturvitenskapelige nyvinninger som har gitt vår enorme materielle velstandsvekst de siste 100 år.

I siste nummer av Universitetsavisa skrev jeg om å være stolt av NTNU. Åpningsforestillingen med studenter i sentrale roller, fra Studentersamfundets Interne Teater og NTNUIs dansegruppe til TrondheimSolistene - og som nå er tilgjengelig på våre hjemmesider - viser den energi og fantasi våre studenter har. Studenter var også hovedaktører på ett av de seminarene som fulgte etter åpningsseremonien, hvor de presenterte sitt syn på den fremtidige utvikling innenfor temaer som energi og miljø, transport og logistikk, medisinsk teknologi, og fremtidens kunnskapsutvikling. Vi opplevde kreative presentasjonsformer og engasjement i samarbeid mellom folk fra ulike deler av vårt universitet. Vi kan med god grunn være stolte av våre studenter.

Ikke alle realfagsmiljøene kunne få plass i Realfagbygget. Forsinkelsen av bevilgningen til Restprosjektet for å realisere hele Realfagprosjektet, gjør at vi må leve med midlertidige løsninger noen tid. Og «noen tid» bør ikke bli lang, for statsråd Giske ga uttrykk for at han så dette som en prioritert oppgave.