NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

...hendt
i Kollegiet

Krutt fra tinget

- Vi mener at NTNU skal være bra, var kruttet studenttingsleder Christer Heimtoft serverte til Kollegierepresentantene.

NTNU for komplekst

NTNU er for komplekst for de økonomiske systemene som skal hanskes med lønn, regnskap og budsjettfordeling.

- Systemet vi har, takler ikke kompleksiteten, sa den nytilsatte økonomidirektøren Stein Erik Aagaard. Han og hans ansatte jobber for tiden på spreng for å utvikle et tilstrekkelig nok komplekst økonomisystem.

Redaktørplakaten fjernet

Kollegiet har tidligere vedtatt at informasjonsdirektøren er ansvarlig redaktør. Kollegiet vedtok en presisering av retningslinjene for Universitetsavisa. Redaktørplakaten ble fjernet, og et redaksjonsråd for avisa skal oppnevnes av Kollegiet.

Dette er tredje gang i år, at Universitetsavisa er oppe til behandling i Kollegiet.

Solid eller trendy?

- Takk, vi er fornøyde, sa studentrepresentantene om den nye undervisningsstrategien som setter studentene i sentrum.

- Jeg er kritisk, og Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen er ikke fornøyd, sa Mari-Ann Einarsrud. Hun ville revidere undervisningsstrategien.

- Dette er motetendenser jeg ikke vil støtte. For mye trend, mote og Dagbladet. Jeg er lei av studentfokus som besvergelse, sa Trond Andresen.

Undervisningsstrategien ble med et knapt flertall vedtatt som et solid dokument.