NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Ang. vitenskapelig stoff i Universitetsavisa

Universitetsavisa har til nå vært omtrent blottet for stoff om den forskningen som bedrives ved NTNU, og generelt for stoff om naturvitenskap og teknologi.

Det synes som om at man har ambisjoner om å rette på dette, og i siste nummer (19. mai 2000) har man endog et forsideoppslag om at «bakteriene var ikke først». Men jeg må si jeg ble litt paff da jeg oppdaget at dette dreide seg om «hobbyforskning» fra en ikke-vitenskapelig ansatt som arbeider ved et institutt som ikke har noe med biologi. Det er også svakt at avisa må hente inn ekspertkommentar fra Universitetet i Oslo når man har mange her ved NTNU som arbeider innenfor fagfeltet; la meg for ekspemel nevne professorene Svein Valla og Olav Smidsrød ved Institutt for bioteknologi.

Et slikt oppslag kunne kanskje være på sin plass dersom Universitetsavisa ellers skrev mye om den forskningen som bedrives på «dagtid» av vitenskapelig ansatte med faglig bakgrunn. Men slik er det altså ikke, og det derfor ingen grunn for Universitetsavisa til å drive oppsøkende journalistikk med lansering av hobby-teorier (uten at jeg jeg dermed sier at disse teoriene er gale).

Jeg utfordrer herved Universitetsavisa til å lage helsides oppslag, gjerne med omtale på forsiden, av vinnerne av Essos forskerpris for de to beste (av ca. 130 så det er mye stoff å ta av!) dr.ing.-avhandlinger ved NTNU i 1999/2000.

Vinneren for grunnforskning var Anh Kiet Nguyen som har arbeidet med supraledere, og vinneren for anvendt forskning var Jann-Peter Strand som har arbeidet med automatisk styring av skip og borerigger. Begge disse har lansert nye teorier og ideer som allerede er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter, og jeg tror det kunne være interessant for Universitetsavisa lesere å få kjennskap til disse arbeidene og gjerne litt om menneskene bak dem.

Sigurd Skogestad

(Professor og instituttleder ved institutt for kjemisk prosessteknologi)

Til professor Skogestad og øvrige leseres orientering kan vi opplyse at Anh Kiet Nguyen ble portrettert i Universitetsavisa nummer 14 i fjor. Red.