NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Lekne produktutviklere

Lek, musikk, improvisasjon, meditasjon, teater og eventyrfortelling er ikke vanlig timeplanfyll for vordende sivilingeniører.


Fjerdeårsstudentene (fra venstre) Ingunn Anda, Marianne Boye og Elin Ausen Idsø ved Institutt for produktdesign har lært å sjonglere under vårens innovasjonskurs. I midten ser vi ett av de tre produktene som studentene utviklet: «Den dynamiske vannnsøyle».

Men Institutt for produktdesign er i forkant av næringslivet når det gjelder alternative arbeidsmetoder for å utvikle nye produkt.

Instituttet har i dette vårsemesteret for første gang gjennomført kurset «Innovasjon i produktutvikling». Ti studenter, hovedsakelig fra fjerdeåret ved design, arkitekt og maskin, har deltatt på dette valgfaget som tar for seg den tidlige konseptuelle fasen i produktutviklingen. I undervisningen har de tatt i bruk helt andre metoder enn studentene er vant til, i et forsøk på å forene det intuitive og holistiske med det analytiske og rasjonelle.

Intuitive designere

- For designstudenter er det viktig å utvikle en evne til å sanse og å være totalt tilstede i øyeblikket. Vi ser ikke på visualisering og meditasjon som et verktøy til å flykte fra verden, men tvert i mot som et middel til økt tilstedeværelse. Er man stressa, er man mindre til stede, og en designer skal jo intuitivt fornemme underliggende behov som andre ikke oppfatter, sier en av de to lærerne ved kurset, Erik Lerdahl.

Kurset startet med at studentene skulle ut i hverdagen for å finne konkrete behov og mangler som de så skrev ned på en liste. Siden skulle de abstrahere disse og finne ut hvilke grunnleggende behov som lå bak. Til sist kom utviklingen av produktkonsepter som dekket disse behovene sett utfra en rituell sammenheng.

- Denne metoden gjør at studentene får et økt forhold til det produktet de utvikler, siden det er behov de selv har avdekket og satt inn i en rituell sammenheng. I dag ser vi at forbrukerne i større grad søker mening og identitet gjennom produkter som byr på en dypere opplevelse i tillegg til å være funksjonelle, sier Lerdahl.

Studentene fikk blant annet i oppgave å skrive eventyr basert på kjente mytiske motiv, samt dramatisere historier rundt produktene.

- Må produktutvikling nødvendigvis stimulere til et økt forbruk?

- Vi ønsker at produktene skal fortelle en historie. Ved å utvikle produkter med høy affeksjonsverdi, og som kan settes inn i et hverdagslig rituelt bruk, tror vi ikke at forbrukerne så lett vil ønske å kaste dem, sier Lerdahl.

Visjonære produkt

De tre designstudentene Marianne Boye, Elin Ausen Idsø og Ingunn Anda, som deltok på innovasjonskurset, mener i likhet med Lerdahl at de som produktutviklere paradoksalt nok kan bidra til å redusere dagens bruk-og-kast-mentalitet.

- Ved å sette fokus på bruksopplevelsen og det visjonære som ligger i produktet, vil vi forhåpentligvis skape ting som folk ønsker å ta vare på, sier Boye, som synes hun har fått stort utbytte av kurset.

Ved Institutt for produktdesign arbeider de overfor hver sin bedrift, og det blir følgelig mye solojobbing. Under innovasjonskurset har de fått prøve seg på intimt samarbeid i grupper og tøyd grensene sine gjennom spontane aktiviteter som sang og improvisasjon. Det har også vært spennende og lærerikt for studentene å jobbe sammen med andre studenter fra andre studieretninger. Prosessen endte i tre konkrete produktkonsepter; et roterende postkassestativ med lys, en vannsøyle for bedrifter og en vannstasjon for private kjøkken, alle forskjellige former for naturlige møteplasser.
 
 

TEKST: NORA SITTER


Kreativt samspill


Initiativtakeren til Vision Lab, Erik Lerdahl, er stipendiat ved Institutt for produktdesign, hvor han arbeider med en avhandling om
kreativt samspill innen produktutvikling. Sammen med kollega og universitetslektor Per Finne har han i vår ledet valgfaget «Innovasjon i produktutvikling». Lerdahl har bakgrunn som sivilingeniør fra Biofysikk, skriver musikk, har gitt ut poesi og aforismer, samt at han selv utvikler konsepter til produkter. Han mener kreativitet og innovasjon vil bli den s
terkeste konkurransefaktoren i industrien i framtida.

Fjerdeårsstudentene (fra venstre) Ingunn Anda, Marianne Boye og Elin Ausen Idsø ved Institutt for produktdesign har lært å sjonglere under vårens innovasjonskurs. I midten ser vi ett av de tre produktene som studentene utviklet: «Den dynamiske vannnsøyle».
 

Les også: Fabulerende stillhet