NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Full konsekvensanalyse

Det bør gjennomføres full konsekvensanalyse av IT Fornebu-prosjektet før eventuell igangsettelse. Den behandlingen IT Fornebu-prosjektet har fått i Stortinget av Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har vært en selsom opplevelse og en politisk skandale av de sjeldne. At man nå etter Spjøtvollutvalgets innstilling har fått flere interessenter på banen, er meget bra, men rokker ikke ved det betenkelige i at et flertall av Ap og Frp har drevet en saksbehandling som ikke kjenner sitt sidestykke i Stortinget. Øystein Hedstrøm varsler nå at Næringsdepartementets eventuelle vedtak knyttet til hvem som skal få tilslag på Fornebu, bare blir å oppfatte som en innstilling. Det skal endelig avgjøres av Stortinget. Det er i så fall første gang i historien at Stortinget overtar regjeringens rolle som saksbehandler. Har man ikke tillit til en statsråds håndtering, får man stille mistillitsforslag, men det har åpenbart herrene Hedstrøm og Opseth ikke guts til.

Det mest kritikkverdige i saken har vært det meget betenkelige samrøret mellom Arbeiderpartiet, LO og Norsk Investorforum/IT Fornebu. Under enhver omstendighet burde man gått imot at staten skal inngå i en selskapsdannelse sammen med utbyggerne av boligområder, næringsbygg og IT- og kunnskapssenter. IT Fornebu-saken legger et stort ansvar på næringsminister Lars Sponheims skuldre. Regjeringen bør snarest varsle at man trenger langt mer tid enn det Stortinget har forutsatt, før man kan avgjøre hvem som skal få erverve store områder under markedspris. Først må Regjeringen få på bordet en skikkelig konsekvensanalyse som gjennomgår de konkurransemessige sidene av saken - knyttet til internasjonale anbudsregler, utdanningspolitiske sider, distriktspolitiske og ikke minst hva næringslivet er tjent med i forhold til lokalisering og samordning av IT-kompetanse.

Det er verdt å merke seg at de tunge IT-miljøene samt de eksisterende universitetsmiljøene har vært meget negative til IT Fornebus planer.

Stortingsflertallets idé går ut på at staten skal stå for utbygging til formål som etter Høyres mening bør være staten fullstendig uvedkommende. Flertallet mener at staten i en slik selskapsdannelse skal gå inn med mellom 1500 og 2500 millioner i egenkapital. Hvis de private investorene skal inn med et tilsvarende beløp, har man etablert et selskap som vil ha en pålydende aksjekapital tilsvarende Norsk Hydro. For Høyre er en slik selskapsdannelse fra statens side helt uaktuell å være med på.

Det er Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiets siamesiske tvillingskap i denne saken som i realiteten var årsaken til at det ble flertall for å etablere en koloss av et statlig selskap som skal forestå utbyggingen på Fornebu. IT Fornebus plan er at man på et 515 dekar stort område skal ha en byggflate på til sammen 530 000 kvm. Høyre vil i det videre arbeid primært gå imot hele prosjektet slik det i dag fremstår og samtidig arbeide for at det kommer en skikkelig konsekvensutredning på bordet. Under enhver omstendighet er det en klar forutsetning for en eventuell etablering av en undervisningsenhet i dette området at det må skje under ledelse av de etablerte institusjonene en allerede har. Denne undervisningen vil være i et samspill med det næringslivet som etablerer seg der ute, ikke til grunnutdanning, men til etter- og videreutdanning.